Kalun syvyys alaton suomi homoseksuaaliseen

20.01.2018

Gay-hieronta

Comments Off on Kalun syvyys alaton suomi homoseksuaaliseen


Naaras ei ole urokselle kuin toinen uros vaan naaras. Naaraan ja uroksen sosiaalinen todellisuus on erilainen, eikä sillä ahdistaako tämä jotain yksilöä ole merkitystä.

Tämä todellisuus on määrittänyt ihmiskunnan historiaa näihin päiviin saakka. Ominaisuuksiltaan toisenlaisen kehon omistaja on ollut parempi toisenlaisissa asioissa kuin toinen ja on ollut yksinkertaisesti kannattavaa jakaa eri tehtävät yhteisössä eri sukupuolille. Se, että naiset oltaisiin laitettu hoitamaan miesten työt miesten sijaan ei ole yleensä ollut järkevä ratkaisu esi-isiemme oloissa. Siksi fyysisesti paremmin metsästykseen soveltunut ja harjaantunut sukupuoli on hoitanut sen ja imettämään kykenevä sukupuoli on hoitanut kodin ja harjoittanut ilmeisesti ansatyyppistä metsästystä ja keräilyä sen läheisyydessä.

Erilainen sukupuolirooli on muovannut miehistä ja naisista vuosituhansien saatossa keskimäärin toisistaan henkisestikin eroavia olentoja, kuten useimmilla muillakin eläinlajeilla. Henkiset ominaisuudet, joista siittämään kykenevälle, metsästäneelle urokselle on ollut hyötyä ovat erilaisia kuin ominaisuudet, joista raskaaksi tulleelle ja lapsia hoitaneelle naaraalle on ollut hyötyä. Parhaiten ovat menestyneet sellaiset naaraat ja urokset, jotka ovat lisääntyneet tehokkaimmin ja pitäneet jälkeläisensä hengissä.

Heidän geneettiset ominaisuutensa määrittävät tänäkin päivänä osaltaan sitä millainen on keskimääräinen mies tai nainen, henkisesti ja fyysisesti. Kuulun itse joukkoon, joka uskoo, että jos lauma miehiä ja naisia heitettäisiin tänä päivänä samoihin oloihin, joissa esi-isämme ovat eläneet, sukupuoliroolit muotoutuisivat siellä yhä melko perinteisiksi. Tässä elinympäristössä, jossa on ehkäisypillerit sekä koneet tekemässä työt joihin tarvitaan voimaa sukupuoliroolit ovat hieman vapaammat, mutta yhä varsin näkyvät.

Miehen ja naisen mieli. Evoluutio muovasi paitsi muun kehomme, myös aivomme. Emme tiedä kaikkea eroista, joita miehissä ja naisissa on. Miesten on ymmärtääkseni todettu suunnistavan yleensä ilmansuuntien perusteella, kun taas naisten maamerkkien. Selityksenä asialle pidetään sitä, että uroksen on ollut osattava kotiin kaukaa, kun taas naaras, joka on pyörinyt enemmän kodin lähellä on pärjännyt paremmin maamerkkien avulla suunnistaessaan. Cismiesten ja -naisten välillä on tutkimuksissa todettu keskimääräisiä eroja suunnistamistavan lisäksi lukemattomissa asioissa , ainakin tunne-elämässä, kielellisissä kyvyissä, mentaalirotaatiokyvyissä, älykkyysjakaumassa ja seksuaalisuudessa jne.

Myös tilastoista löytyy sukupuolieroja. Muista tilastoista selviää, että he kokevat seksin ja itsetyydytyksen yleensä tärkeämmäksi kuin naiset, ovat enemmän urasuuntautuneita, vähemmän perhekeskeisiä, ottavat enemmän riskejä, ovat alttiimpia erityyppisille mielenterveysongelmille kuin naiset jne. Tämä kaikki näkyy yhteiskunnassa. Miehet kuolevat naisia useammin nuorina riskinottonsa seurauksena. He ovat useammin korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa, koska sillä saa naisia.

Naiset ovat miehiä useammin vegaaneita ja puolustavat eri väestöryhmien oikeuksia, koska he ovat empaattisempia kuin miehet. He ovat myös useammin töissä hoiva-alalla. Miehet haluavat naisia enemmän seksiä ja saavat selkeästi helpommin orgasmin yhdynnässä. Nämä ovat ominaisuuksia, joista siittävälle osapuolelle on ollut hyötyä. He ovat myös naisia alttiimpia seksiaddiktiolle. Miehet harrastavat naisia paljon useammin metsästystä ympäri maailmaa. Jossain päin Suomea puhutaan metsäveristä ja niiden periytymisestä.

On miehiä, joille metsästys on harrastuksena pienestä asti intohimo, kun taas sisarus ei ole kiinnostunut koko asiasta, vaikka kävisi isän kanssa metsällä pienestä pitäen samoin kuin toinenkin.

Ominaisuutta voisi verrata siihen, että on naisia, jotka haluavat äidiksi pienestä pitäen. Sukupuolet ovat psyykkisesti erilaisia. Erot eivät ole absoluuttisia eli on olemassa poikkeusyksilöitä ja hajontaa. Suurten massojen erilaisuuden vaikutus jokapäiväiseen elämään ja yhteiskunnan rakentumiseen on kuitenkin niin massiivinen, että erojen kieltäminen on yksinomaan typerää ja haitallista.

Eri tahot ovat kiistelleet kauan siitä, ovatko erot synnynnäisiä, kasvatuksellisia vai molempia. Tahot, jotka eivät usko minkäänlaiseen biologiseen erilaisuuteen ja pitävät eroja pelkästään kasvatuksellisina konstruktioina vetoavat usein siihen, että sukupuoliroolit ovat vaihdelleet kautta aikain voimakkaasti. Useimmat sukupuolierot pätevät kuitenkin ympäri maailmaa. Jos ne olisivat pelkkiä konstruktiota, niissä pitäisi esiityä paljon enemmän vaihtelua.

Osa sukupuolieroista, jotka ihmislajilla on, ovat nähtävissä myös muiden nisäkäslajien uroksissa ja naaraissa. Konstruktioihin uskovat ovat oikeassa siinä, että on joitain asioita, jotka ovat vaihdelleet kulttuureittain.

Nämä seikat eivät kuitenkaan ole yhtä kuin kaikki sukupuolierot. On olemassa sukupuoleen vain hatarasti liittyviä, aikakausien myötä paljon vaihtelevia aika puhtaasti kulttuurisia asioita kuten esimerkiksi tyttöjen ja poikien vaatteet, värit ja nimet.

On olemassa voimakkaammin sukupuoleen kytkeytyviä tehtäviä kuten metsästys, maanpuolustus ja lasten- ja kodinhoito. On olemassa erittäin voimakkaasti sukupuoleen kytkeytyviä asioita, jotka eivät vaihtele kuin hyvin harvoin, kuten seksuaalinen suuntautuminen ja esimerkiksi penis-vagina -yhdynnän haluaminen.

Se, että kulttuurisissa hatarasti sukupuoleen liittyvissä asioissa tapahtuu suurta vaihtelua ei ole sama asia kuin se, että sukupuoleen olennaisemmin kytköksissä olevat asiat olisivat vaihdelleet suuremmin, tai tekisivät sitä tänäkään päivänä.

Miksi nainen synnyttää Sukupuolieroista puhuttaessa silmiini pistää usein miten vähän itse lisääntymiseen liittyvistä sukupuolieroista puhutaan. Samat ihmiset, jotka kieltävät sukupuolierojen olemassaolon käyttäytyvät yleensä sukupuoleen olennaisemmin liittyvissä asioissa aivan normaalin sukupuolensa edustajan tavoin ja täysin eri tavoin kuin toinen sukupuoli.

Jos lisääntymiseen riittäisi, että ihmisen jalkovälissä killuu penis tai vagina, väite, että sukupuoli ei liity mitenkään käytökseen ja aivoihin voisi pitää paikkansa. Lisääntymiselinten kanssa täytyy kuitenkin käyttäytyä tavoilla, jotka tuottavat jälkeläisiä.

Paritella tietynsukupuolisen henkilön kanssa juuri tietyllä tavalla. Tämän jälkeen pitää vielä käyttäytyä tavoilla, jotka pitävät jälkeläisen hengissä, jotta omat geenit jatkuvat.

Jotta tämä toteutuisi, uroksella ja naaraalla on oltava erilainen psyyke, joka saa heidät haluamaan seksuaalisesti eri asioita.

Miehillä ja naisilla on yleensä ottaen hyvin erilaiset seksifantasiat. Selkein ero on sukupuoli-identiteetti. Naiset ovat fantasioissaan normaalisti naisia ja miehet miehiä ja haluavat siksi aivan eri asioita.

Fantasiat ovat olennainen seksuaalista käyttäytymistä ohjaava tekijä. Seksi ilman henkistä halua harrastaa sitä on vain tekninen suoritus. Ihmisiä, joilta puuttuu halu harrastaa seksiä kutsutaan yhteiskunnassamme aseksuaaleiksi. Ihmisaivojen ominaisuuksiin kuuluu se, että kykenee määrittämään toisen yksilön sukupuolen.

Siksi aivoillamme on tarve määritellä vieraan ihmisen sukupuoli, tai "ahtaa hänet väkivalloin johonkin sukupuolilokeroon" kuten tietty joukko asian näkee. Sellainen yksilö, joka ei ole pystynyt tekemään tätä tai oppimaan sukupuolten eroja ennakoidakseen miten kannattaa käyttäytyä pysyäkseen elossa tai saadakseen paritella ei ole pärjännyt kovin hyvin.

Eikä tämän ominaisuuden hyödyllisyys ole tänäkään päivänä kadonnut minnekään. Aivoillamme on muitakin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen miten koemme miehet ja naiset.

Kaikki tietävät, että miehet viehättyvät yleensä naisista ja naiset miehistä, mutta eivät miksi. Miessukupuolen edustajien aivot ovat yleensä virittäytyneet tuntemaan viehätystä estrogeeniin kytköksissä olevia ulkoisia ja henkisiä piirteitä kohtaan, joita kutsumme feminiinisiksi. Naisellisuus kertoo naaraan hyvästä lisääntymiskyvystä ja hedelmällisyydestä.

Naissukupuolen edustajien aivoihin pätee normaalisti päinvastainen. He haluavat pääasiassa miehiä, joilla on hyvästä testosteronitasosta kertovat maskuliiniset piirteet.

Feminiinisemmät naiset haluavat tutkimusten perusteella enemmän lapsia kuin maskuliinisemmat. Ei ole sattumaa, että ihailemme ja arvostamme näitä piirteitä naisissa ja miehissä ympäri maailmaa. Joissain kulttuureissa, joissa naiset tekevät raskaita töitä miehet ilmeisesti preferoivat hieman voimakasrakenteisempaa naista kuin länsimaissa, mutta heissäkin naisellisuus on tärkeää.

Ei ole sattumaa, että hyvin maskuliiniset eli miestenkaltaiset naiset ja feminiiniset eli naistenkaltaiset miehet ovat harvinaisia, eivätkä viehätä toista sukupuolta yleisesti niin paljon kuin maskuliinisemmat miehet ja feminiinisemmät naiset. Feminiinisten naisten maskuliinisia suurempi lapsiluku on helppo huomata myös vähemmistöjen parissa. Kun lesbopari hankkii lapsia, lapsen kantava ja synnyttävä osapuoli on erittäin todennäköisesti naisellisempi, sikäli että parissa on eroavaisuus tältä osin.

Jos vain toinen on naisellinen, hän todennäköisesti synnyttää kaikki lapset. Jos kumpikaan ei ole kovin butch, he molemmat saattavat synnyttää. Naissukupuolen edustajille yleinen tapa sössöttää ihastuksissaan vauvoille sekä halu tulla raskaaksi vaikka ehkäisy on keksitty on yksi niistä asioista, joita olen ihmetellyt naissukupuolessa koko elämäni. Minulta tämän reaktion aikaansaava tunneskaala on aina puuttunut täydellisesti.

Olen ensinnäkin seksuaalisesti täysin erilainen kuin naiset ja haluan samoja asioita kuin miehet. En pysty myöskään ymmärtämään miten kukaan voi haluta käydä läpi jotain niin kuvottavaa kuin raskauden. Useimmat naiset taas hakeutuvat teini-ikäisestä lähtien tätä päämäärää kohti kuin itsestään jonkin näkymättömän voiman ohjaamina.

Minulle asiaa ulkopuolelta katsovana on aina ollut selvää, että siinä on kyse heidän mielestään. Minullakin oli pillu, mutta en todellakaan kyennyt moiseen, enkä kokenut edes minkäänlaista halua sellaiseen. Transsukupuoliset ovat olleet historiassakin varsin usein lapsettomia. Aikuisemmalla iällä, kun kaikki lähipiirini naiset ovat lisääntyneet, olen ymmärtänyt helliä vatsan taputuksia katsellessani, että kyse on naisen tunne-elämästä.

He tuntevat jotain sellaista vauvaa kohtaan, jota minä yksinkertaisesti en kykene tuntemaan ja joka saa heidät haluamaan lasta ja raskautta sekä kokemaan sen siedettävänä. Maskuliininen osapuoli ei ole yhtä äidillinen eikä koe lasta ja sen hoivaamista yhtä palkitsevana kuin naisellinen. Siksi he haluavat vähemmän lapsia. Myös miehissä feminiinisemmät ovat hoivaorientoituneempia ja perhekeskeisempiä kuin maskuliinisemmat. Cismiehillä feminiinisyys ei kuitenkaan välttämättä korreloi suuremman lapsiluvun kanssa kuten naisilla, koska miehen tehtävä on pääasiassa siittää lapsia ja naiset suosivat yleensä maskuliinisempia miehiä, ainakin jos eivät käytä e-pillereitä tai ole jo raskaana.

Naisen mieli on hyvin erilainen kuin miehen, seksuaalisista fantasioista lähtien muuhun hänen lisääntymiskäyttäytymistään ohjailevaan tunne-elämään. He eivät itse usein asiaa myönnä tai tiedosta, koska he pitävät itsestäänselvinä henkisiä ominaisuuksia, joita heillä on.

Suurin osa naisista ja miehistä käyttäytyykin sukupuolisina olentoina hyvin ennustettavan kaavan mukaan lapsuudesta vanhuuteen. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat lähes ainoa ihmisryhmä, joka rikkoo kaikkein voimakkaimmat ja säännönmukaisimmatkin sukupuolierot, jotka pätevät lähes jokaiseen heteroon cisnaiseen ja -mieheen riippumatta siitä millainen persoona tai millaiset kyvyt heillä sattuu muuten olemaan.

Siksi meidän olemassaoloamme vastustetaan niin raivoisasti. Tässä vaiheessa tekstiä lukijalle on varmasti selvää miten harhaisena käsityksenä pidän sitä, että puhumme peniksestä ja vaginasta ainoina sukupuolieliminä ja sivuutamme aivot niin kuin niillä ei olisi mitään tekemistä sukupuolen kanssa. Naiseus ei ole vain pillu. Naiseus on kokonaisuus, joka koostuu kehosta elimineen ja normaalisti tietynlaisesta mielestä aivoineen.

Mies on erilainen kokonaisuus kuin nainen. Tämän eron kautta rakentuvat monet käytökselliset sukupuolierot, sukupuolikäsityksemme ja koko yhteiskuntamme. Tästä kaavasta on olemassa mainitsemiani poikkeuksia, kuten homoja ja transsukupuolisia. Heidän olemassaoloaan on pitkään selitetty mielisairauksilla tai heitä on käytetty erityisesti naisasialiikkeen toimesta eräänlaisina keppihevosina, joiden avulla yritetään kumota koko biologinen erilaisuus.

Tätä linjaansa naisasialiike on jatkanut myös sukupuolivähemmistöistä löydettyjen biologisten erojen kohdalla. Samalla tavalla kuin kehoon liittyvän intersukupuolisuuden muotoja on lukuisia, myös yläpään sukupuoliominaisuuksissa esiintyy poikkeuksia.

Transsukupuolisten aivoista on löydetty anatomisia eroja cissukupuolisten aivoihin verrattuna esimerkiksi joidenkin hormonireseptorien tumakkeista. Tämä viittaa siihen, että aivojen herkkyys joillekin hormoneille voi olla poikkeava. Lisäksi uusimpana myös aivojen eri alueiden aktivoitumisen havaittiin vastaavan transsukupuolisilla nuorilla enemmän oikeaksi koettua sukupuolta kuin syntymässä määriteltyä. Tämä viittaa siihen, että sukupuoli-identiteetillä on biologinen perusta.

Transsukupuoliset, jotka ovat kuvailleet omistavansa miehen tai naisen aivot vankina vääränsukupuolisessa vartalossa eivät ole olleet kovin väärässä kielikuvansa suhteen.

Ei voida olettaa, että yksilö pystyy samaistumaan sukupuoleen, jonka kanssa hän ei ole ollenkaan samanlainen. Tämä heidän itse usein jo nuorena havaitsemansa ero vaikuttaa myös sosiaalisten seikkojen kautta heidän kasvuunsa. Seksuaalisuuteen, kehonkuvaan ja identiteettiin. Riippuu yksilöstä kuinka laajasti. Jotkut feministit ovat yrittäneet ehdottaa ratkaisuksi, että alkaisimme pitää miehiä ja naisia samana asiana. He eivät ymmärrä, että se ei onnistu enempää kuin vammaisen pitäminen vammattomana, koska todellisuus pohjautuu biologiaan.

On yksinkertaisesti mahdotonta, että läpeensä sukupuolittuneen lajin kaksi erilaista sukupuolta voisivat koskaan olla keskenään sama asia, tulla koetuksi samoin tai arvotetuksi samoin kriteerein. Meitä lajina ei suunniteltu kohtelemaan kaikkia elämänmuotoja samoin kehosta riippumatta vaan selviytymään ja etsimään tervein ja lisääntymiskykyisin lisääntymiskumppani.

Sukupuolenkorjaushoidot eivät ole sukupuoliristiriitaiselle vaihtoehto, ne ovat ainoa tehokas vaihtoehto. Ainoastaan ulkoisten oikeaksi koetun sukupuolen tunnusmerkkien saaminen voi muuttaa ympäröivän sosiaalisen todellisuuden. Mikään kehosta irroitettu kikka ei koskaan tule pystymään tähän samalla tavalla.

Kyse on syvästi biologisesta pääasiassa seksuaalisuuden ohjaamasta ilmiöstä. Nykyinen harhainen sukupuolikäsitys on syy siihen, miksi ihmiset ovat hukassa esimerkiksi transkysymyksen äärellä. Ihmiset, joille opetettiin koulussa, että sukupuoli on penis tai vagina ja jotka eivät ymmärrä mikä on sosiaalinen sukupuoli tai mitä ovat psyykkiset sukupuolierot eivät pysty ymmärtämään mistä on kyse.

Asia on vaikea erityisesti sukupuolipoliittisille tahoille, jotka ovat rakentaneet minäkuvansa, tavoitteensa ja maailmankuvansa neutraalin harhakuvan päälle, joka ei ole totta eikä voi toteutua. Asiaa ei helpota, että ympärillä velloo erilaisia ryhmiä, joille sukupuoli on vaihtelevasti joko kusivehje, identiteetti tai sosiaalinen rooli. Minulle kaikki ovat eräänlaisen ääriajattelun ilmentymiä, jonka edustajista kukaan ei hahmota kokonaisuutta, jossa mitään näistä osa-alueista ei voida erottaa täysin toisistaan.

Myös nykyisenkaltaisen radikaalifeminismin nousu johtuu pitkälti siitä, että meille on opetettu, että olemme neutreja, joilla on penis tai vagina. Tämä ei selitä ihmisille jokapäiväisessä elämässä havaittavissa olevaa asiaa siitä, miksi naisia ja miehiä kohdellaan eri tavalla tai miksi he käyttäytyvät eri tavalla. Tälle pohjalle on äärimmäisen helppo rakennella mielikuvia sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona tai alkaa uskoa, että joku mielivaltainen järjestelmä alistaa sinua jos sinua ei kohdella samoin kuin toisensukupuolista.

Jotta voisimme yhteiskuntana alkaa käydä jonkinlaista kehittävää sukupuolikeskustelua, meidän tulisi hylätä sosiaalinen konstruktionismi ja sukupuolieroista puhumisen demonisoiminen. Ne eivät lakkaa olemasta sillä. Siitä ei seuraa mitään muuta kuin ahdistusta ihmisille, jotka eivät saa puhua ympäröivästä todellisuudesta.

Meidän tulisi opettaa jo peruskoulussa penisten ja vaginoiden ohessa mikä on sosiaalinen sukupuoli ja mitä ovat psyykkiset sukupuolierot. Jos emme tee sitä, ihmiset alkavat selittää ympärillään havainnoimiaan asioita omilla teorioillaan. Se johtaa sellaisten liikkeiden syntyyn kuin nykyinen konstruktioajatteluun perustuva feminismi on. Minulta on joskus kysytty miten voin ajatella sukupuolesta näin, koska eikö se ole ristiriidassa transsukupuolisuuden kanssa.

Minä en näe asiassa minkäänlaista ristiriitaa. Minulle luonnontieteet selittävät maailmaa ja transsukupuolisuutta hyvin loogisella tavalla. Minulle sukupuoli ei ole pelkät genitaalit, ei pelkkä sosiaalinen rooli tai pelkkä identiteetti. Se on psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta muotoutuva ihmiselämää erittäin voimakkaasti määrittävä kokonaisuus. Kohteen lähettäminen sähköpostitse Bloggaa tästä! Vuorossa Pride-viikon perinteeksi muodostunut valitus siitä, millaiseksi Priden henki ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien asioiden ajaminen on mennyt.

Nykyään joka toinen sukupuolivähemmistöjen puolesta omasta mielestään kantaa ottava henkilö julistaa "vain ihmisyyden" hegemoniaa. Kerron teille, miksi minä olen allerginen sille. Aloitetaan siitä, että inhoan syvästi termiä panseksuaalisuus. Tai oikeammin en inhoa varsinaista termiä vaan sitä, miten sitä yritetään markkinoida jonain transsukupuoliset huomioivana seksuaalisen suuntautumisen terminä.

Ikään kuin homous, heterous tai biseksuaalisuus eivät koskisi ollenkaan minkäänlaisten sukupuolivähemmistöjen edustajia. Jos oma naisystäväni olisi ilmoittanut seurustelumme alkumetreillä olevansa panseksuaali eikä heteronainen, olisin irvistänyt ja tuntenut halua lopettaa suhteen siihen paikkaan. Olisin ollut äärimmäisen epävarma siitä, näkeekö hän minut sellaisena melko tavallisena heteromiehenä kuin koen olevani vai näkeekö hän minussa jonkinlaisen ensisijaisesti transihmisen tai sukupuolten välimuodon.

Minä olen aina halunnut punaisen tuvan, perunamaan ja rehellisen suomalaisen heteronaisen, joka haluaa itselleen miehen. Panseksuaalisuuden suurin ongelma terminä ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa seksuaalista halua määrittävänä sanana on juuri siinä. Se ei millään tavalla ota kantaa siihen, että transsukupuolisillakin on sukupuoli ja useimmat heidän kanssaan seurustelevat eivät ole panseksuaaleja - ihmisiä, joille kelpaa kaikki tai joille muiden sukupuolella ei ole seksuaalisesti väliä.

Se ei ota kantaa siihen, että transsukupuoliset miehet ovat miehiä ja heidän kanssaan seurustelevat viehättyvät yleensä prosessin jälkeen heidän miehuudestaan kertovista maskuliinisista piirteistään. Se ei ota kantaa siihen, että transsukupuoliset naiset ovat naisia ja heidän kanssaan seurustelevat viehättyvät yleensä prosessin jälkeen heidän naiseudestaan kertovista feminiinisistä piirteistään.

Se on jälleen yksi sana, jolla tämä koko seikka voidaan mitätöidä, neutralisoida ja jättää käsittelemättä. Panseksuaalisuus on termi, joka tuo mieleen "rakastun ihmiseen, en sukupuoleen" -porukan. Sen, joka ei ymmärrä, että kaikki rakastuvat ihmiseen.

Useimmat meistä kuitenkin rakastuvat vain tietyn sukupuolisiin ihmisiin biologisista syistä. Panseksuaali-termin lobbaaminen koskemaan transsukupuolisten kanssa seurustelevia on hieman samaa sarjaa kuin "vain ihmisyys".

Kun ei haluta pohtia mitä on transsukupuolisuus ja mikä kokonaisuutena on sukupuoli, yritetään mitätöidä sen merkitys täysin. Vain ihmisyys on pohjimmiltaan ainoastaan poliittisesti vähemmän närää herättävä nimitys sukupuolineutraaliudelle.

Aina löytyy joku taputtamaan ihastuksissaan, kun joku väittää, että laji on sukupuoli. Minä en halua kuulla olevani vain ihminen. Minä tiedän, että olen ihminen. Olen saanut olla koko ikäni tunnustetusti ihminen. Transsukupuolisuudessani ei ole kyse ihmisyydestäni. Ihmisyyteni ei poista sitä tosiasiaa, että minulla on sukupuoli ja se on minulle todella tärkeä asia. Olen saanut kuunnella "ihmisyyspaskaa" koko nuoruuteni. Kun äitini ei pystynyt pitämään minua nuorena ennen transprosessia poikanaan, hän kutsui minua lapsekseen.

Se oli kammottava vaihe ja sattui joka kerta. Tunsin oloni epäkelvoksi pojaksi, mitä varmasti kehoineni olinkin. Kun yritin puhua sukupuolieroista ja siitä, miten erilaista oli olla tyttöjen seurassa kuin poikien, ihmiset jotka kieltäytyvät näkemästä sukupuolieroja mitätöivät tämän tokaisemalla, että kaikkihan me olemme vain ihmisiä.

Ja kuitenkaan sukupuolta ei saanut heistä pois. Kun yritin puhua siitä, että olen transsukupuolinen poika, se mitätöitiin tokaisemalla, että "onko sillä sukupuolella nyt väliä".

Sen jälkeen näin sanoneet menivät vessaan korostamaan naisellisia piirteitään, joista urokset viehättyvät ja juoksivat kikkelillisten urospuolisten ihastustensa perässä silmät loistaen. Minä olin heille ilmaa.

Todellisuus ei muuttunut mihinkään, vaikka he kielsivät sen. En minä halua parisuhteessani kuulla olevani ihana ihminen. En tiedä mitään epäseksikkäämpää. Minä haluan kuulla olevani ihana mies. En minä halua kaverisuhteessani kuulla olevani mukava ihminen. Minä haluan kuulla olevani mukava mies tai hyvä jätkä. En minä halua kuulla olevani äitini tai isäni lapsi.

Minä haluan kuulla olevani heidän poikansa. Haluan kuulla olevani siskolleni ja veljelleni veli. Kaikki mitä haluan yhteiskunnalta on sen tunnustaminen, mitä en ole koskaan saanut. Että olen transsukupuolinen mies. Yläpäästän miehenkaltainen olento kehossa, joka on paras kompromissi, joka lääketieteellä on minulle antaa.

Kun joku sanoo minulle, että olemme kaikki ihmisiä, hän ei auta. Hän vain yrittää kieltää miehuuteni jollain verukkeella. En pidä häntä sen edellistyksellisempänä kuin henkilöä, joka lähestyisi homoseksuaalisuutta väittämällä, että sukupuolella ei ole väliä.

Jos hän kysyisi useimmilta homoilta, heillä saattaisi olla eri mielipide siitä onko heidän kumppaninsa sukupuolella heille väliä tai liittyykö se homoseksuaalisuuteen jotenkin.

Ihmiset, jotka ovat vieneet sukupuolivähemmistöistä puhumisen sukupuolen olemassaolon kieltämiseen tai lajimme sukupuolierojen vähättelyyn vesittävät täydellisesti sen, missä asiasta on biologisella tasolla kyse ja mistä meidän pitäisi puhua. Siinä on kyse lajimme sukupuolieroista aivoissa ja kehossa, niiden kautta määrittyvästä sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta, näiden pohjalta muodostuvasta yhteiskunnasta ja sosiaalisesta todellisuudesta sekä siitä, miten transprosessi muuttaa sukupuoliristiriitaisen yksilön sijoittumista tälle akselille biologisia ominaisuuksia muuttavana prosessina.

Vain ihmisyys ja vastaavat ajatukset ovat harhalaukauksia. Ne ovat lähinnä ideologisesti värittyneen sukupuolineutraaliutta ajavan ja sukupuolen merkitystä vähättelevän ihmisryhmän ajamia asioita. Heidän aktivisminsa on yhtä hukassa kuin Burger Kingin Pride-mainos, joka väittää meidän kaikkien olevan pohjimmiltamme samanlaisia.

Todellisuudessa kyse on juuri siitä, että me emme ole samanlaisia. Kehopositiivisuus on varmaankin useimmille hyvin tuttu termi. Sen kuulemiselta ja toitottamiselta kuinka kaikken pitäisi rakastaa itseään ja pitää jokaisesta ominaisuudestaan on lähes mahdotonta välttyä. Minä inhoan koko kehopositiivisuuden käsitettä. Sillä, että tunnen niin on hyvin paljon tekemistä sen kanssa, että olen transsukupuolinen.

Koska cissukupuoliset ja iso osa lievästi dysforisemmista transsukupuolisista lukijoistanikaan ei luultavasti ymmärrä miksi, otan pienen ajatusleikin tähän. Kuvittele, että olet teini-ikäinen poika. Kuvittele, että tälle pojalle kasvaa c-kupin tissit. Hän ei pysty kävelemään ulkona peittelemättä niitä, on jatkuvasti kumarassa, käyttää isoja paitoja, joiden sisällä hiki valuu tissien alta kesäisin.

Hänellä ei ole miehisiä piirteitä kehossaan. Häntä pilkataan ja kartetaan. Kaikenlaisia ahdistavia "kyllä sä voit olla mun kuukautismies" -tapauksia on kyllä tarjolla. Hänellä on jatkuva tarve saada penetroida asioita ja toteuttaa seksuaalisuuttaan noin kymmenen kertaa päivässä, kuten muillakin ikäisillään, mutta hänellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia toteuttaa tätä tai edes saada orgasmia.

Hän on kuin epätoivoinen painekattila, jolla on voimakkaita itsetuhoisia ajatuksia. Kuvittele tähän viereen kehopostiivisuutta toitottava tekopirteä cistäti, joka hokee kuinka pojan pitäisi vain opetella rakastamaan itseään ja kuinka hänen kehonsa on ihan hyvä. Täti, jolla on normaali vagina, normaali seksielämä ja parisuhde, jonka hän on saanut erittäin pitkälti normaaliutensa ansiosta.

Kävelykyky, naama josta ei puutu nenää tai puolta päätä, keho joka mahdollistaa hänen kaikki inhimillisten tarpeidensa toteuttamisen ja jossa hän voi elää tasapainoista elämää. Keho, jonka suurin ongelma on paksut pohkeet tai hänen mielestään yhtä kuppikokoa liian pienet rinnat. Mitä luulet, että poika tuntee?

Alkaa rakastaa kehoaan ja jokaista sen ominaisuutta, koska joku hänen todellisuudestaan täysin vieraantunut täti-ihminen sanoo, että se olisi hänelle parempi? Tuntee halua hakata idioottimaisen, tekopirteän tädin päätä tiiliseinään ja huutaa, että haluatko sinä typerä ämmä kokeilla, millaista tällaisena vammaisena epäsikiönä on elää? Jälkimmäinen on täsmälleen se, mitä minä tunsin koko nuoruuteni minulle kehopositiivisuuden tuputtajia kohtaan.

Minä koen heidän ajatusmaailmansa positiivisen kehosuhteen synnystä epärealistiseksi. On kaunis ajatus, että kehonsa pitäisi vain ajatella olevan hyvä sellaisena kuin se on ja mahtava, koska se mahdollistaa kaikki asiat, joita saa elämässään kokea. Kaikenlaiset kehot ovat yhtä hyviä ja jos joku väittää jotain muuta, vika on vain heidän ajatusmaailmassaan. Se ei vain ole totta.

Minusta ihmisen postiivinen kehosuhde syntyy osittain siitä, että hänen kehonsa hyödyttää häntä. Jos ihmisen keho ei ole hänelle eduksi mistä tahansa syystä, hänellä on yleensä negatiivisempi kehosuhde kuin päinvastaisella verrokilla. Mitä arvostetumpi ihminen on ja mitä helpommin hän saa kehollaan asioita, joita haluaa, kuten seksiä, ihailua tai lisääntymiskumppanin, sitä positiivisempi hänen kehosuhteensa yleensä on.

Kehopositiivisessa ajattelussa syy sille, että erinäköisiä ihmisiä arvotetaan eri tavalla yritetään asettaa jonkinlaisen keksimämme järjestelmän niskoille. Todellisuudessa on ihmislajille, kuten muillekin lajeille on ominaista etsiä paras ja usein tervein mahdollinen kumppani.

Siksi sellaisista asioista kielivät ulkoiset piirteet vetoavat meihin, samoin kuin miehissä maskuliinisuus ja naisissa feminiinisyys, jotka kertovat hyvästä lisääntymiskyvystä. Kehopositiivisuuden puolestapuhujat sanovat ajoittain, että jos kehossa on jotain rajoitteita, jotka estävät elämästä normaalielämää, on vain asennekysymys miten paljon antaa niiden vaikuttaa elämäänsä.

Minusta tämä väite on suunnilleen yhtä vakaalla pohjalla kuin väittäisi, että jos lyhytkuonoiseksi jalostettu lonkkavikainen koira, joka ei saa kunnolla henkeä kärsii tilastaan, kyse on ainoastaan sen asenteesta. Ihminen on eläin, jolla on samanlaisia perustarpeita kuin muillakin lajeilla. Henkinen halu ja tarve saada liikkua, levätä, syödä, juoda, harrastaa seksiä, saada läheisyyttä, lisääntyä jne.

Ihminen voi tietysti oppia elämään kehonsa rajoitteiden kanssa, vaikka ne olisivat niin pahoja, että hän ei voi enää edes liikkua kivuiltaan.

Silloin on kuitenkin oleellista kysyä elääkö tämä ihminen, vai onko hän vain olemassa ja kituu. Jos olisi ennemmin kuollut kuin olemassa kehossaan, miksi kehoaan, joka ihmisen on asettanut tähän tilanteeseen pitäisi rakastaa? Minä olen tottunut elämään sen kanssa, että en koskaan saa normaalisti toimivaa penistä, mutta ei minusta koskaan tule yhtä onnellista ja kehoonsa tyytyväistä kuin miehistä, joilla on normaalisti toimiva penis ja jotka kehittyivät murrosiässä ulkoisesti hieman maskuliinisemmiksi kuin minä.

Peniksettömyys ja se, että se ei ole kunnolla korjattavissa mitenkään on yksi ehdottomasti suurimmista elämänlaatuani laskeneista seikoista, jonka takia olen miettinyt kaikkein eniten itsemurhaa.

Se johtuu siitä, että kehoni estää minua toteuttamasta seksuaalisuuttani kunnolla. Kaikki kehopositivisuus, joka elämääni on tullut, on tullut sukupuolenkorjauksen aiheuttamien muutosten seurauksena.

Uskon, että suurin osa miehistä valitsisi menettää ennemmin kävelykyvyn kuin peniksen ja ulkoiset miehiset piirteensä. Niin tärkeitä ne ovat elämänlaadulle ja itsetunnolle. Sen sijaan, että puhuttaisiin kehopositiivisuudesta, voitaisiin puhua vaikka kehorealismista.

Siitä, että luonto ei tunne mitään tasa-arvoa eikä jaa kortteja tasan. Kehoaan kohtaan saa olla ja ilmaista myös negatiivisia tunteita. Ihmisen ei tarvitse "oppia rakastamaan" arpista naamaansa, rikkinäistä jalkaansa, toimimatonta penistään, kivuliasta sairauttaan tai mitään muutakaan vastaavaa ominaisuuttaan. Se, että väittäisimme näiden ominaisuuksien olevan aivan yhtä hyviä kuin päinvastaisten on minun mielestäni jonkin sortin todellisuuspakoa.

Koko tästä ajatusmaailmasta huokuu minusta nykyajalle, ehkä erityisesti länsimaille tyypillinen kyvyttömyys sietää elämän rajallisuutta ja epäreiluutta. Länsimaissa hoetaan jatkuvasti kuinka mikään ei ole este, vain taivas on rajana, kaikki on halusta kiinni ja elämä on sitä mitä siitä teet.

Minun näkökulmastani tämä on emävalhe. Sama ilmapiiri näkyy nykyään myös transaiheisessa kehokeskustelussa. Hoitojen lopputuloksilla ja ulkonäöllä ei saisi olla mitään merkitystä, koska jotkut haluavat uskoa niin.

Pitäisi ikään kuin esittää, että transnainen, joka kisaa jossain Huippumalli haussa-ohjelmassa on samalla viivalla jonkun sellaisen kanssa, joka tulkitaan loppuikänsä mekkoon pukeutuneeksi mieheksi ulkomuotonsa perusteella. Ei sillä ole yhtään mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Naissukupuolen vetoavuus miesten silmissä ja sitä myötä myös erilainen sosiaalinen todellisuus perustuu juuri heidän naisellisuuteensa.

Jälkimmäinen kohtalo on todella surullinen ja raskas useimmille transsukupuolisille ja lähes kenelle tahansa muullekin. Ulkonäkö, keho ja sen sukupuoliset piirteet vaikuttavat elämään massiivisesti, vähäteltiin niiden merkitystä elämälle kuinka paljon tahansa sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät ymmärrä miten ihmislajin sukupuolisuus rakentuu.

Siksi kehodysforia on täysin luonnollinen osa sukupuoliristiriitaa. Siinä vaiheessa, kun kehodysforia demonisoidaan ja transsukupuolisia vaaditaan "hyväksymään kehonsa" kehopositiivisuuden nimissä, astutaan jonkin sellaisen hyväntahtoisen idiotismin rajan yli, että sitä kuvaamaan on vaikea keksiä edes sanoja. En osaa toivoa näille ihmisille mitään muuta kuin kivuliaita vatsavaivoja loppuelämäksi tai kehon ruhjoutumista.

Inhoan kehopositiivisuuden käsitettä, koska siihen tiivistyy kaikki nykypäivälle ominainen tekopyhä hömpötys, joka ei auta ketään. Se vain haittaa meitä hyväksymästä todellisuutta ja toimimasta järkevästi.

Parhaiten tämä karrikoituu juuri transsukupuolisissa, jotka eivät edes pyri näyttämään muulta kuin karvaisilta miehiltä ja silti odottavat, että maailma alkaa kokea heidät kuten cisnaiset, tai toisin päin. Tai sairaalloisen ylipainoisina ihmisinä, jotka uskovat, että lihavuus on sosiaalinen konstruktio.

On tottakai ok olla sellainen jos haluaa, mutta elämä voisi olla helpompaa itselle ja lähiympäristölle, jos ymmärtäisi siitä seuraavat sosiaaliset realiteetit. En koe, että useimmilla kehopositiivisuudesta puhuvilla ihmisillä on mitään arvokasta sanottavaa aiheesta. Tai ehkä heillä voi olla arvokasta sanottavaa vuotiaalle tytölle, joka sai kaljun läntin päähänsä hiusvärikokeilunsa seurauksena ja jonka elämän suurin tragedia tämä on. Minun ja monien muidenkin näkökulmasta tällainen on hyvin pieni murhe, johon vaihtaisin omat ongelmani minä päivänä tahansa.

Minä kuuntelen kehopositiivisuudesta puhuvia silloin, kun he ovat menettäneet elämänlaadun kannalta jotain todella olennaista, kuten kävelykyvyn. Silloin näen, että heillä on kompetenssia puhua jostain sellaisesta asiasta kuin positiivisen kehosuhteen luomisesta, vaikka oma keho on aivan oikeasti peruuttamattomasti rikki ja vie elämästä pois jonkin siihen olennaisesti kuuluvan osa-alueen.

Jos sinulla ei ole sellaisesta kokemusta, älä vaadi muita hyväksymään tai rakastamaan kehojaan. Et tiedä mistä puhut. Minä voin ratkaista ongelmasi ilman sukupuolenkorjausta. Sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio ja sinun tulee ymmärtää, että olet transsukupuolisena vain tämän konstruktion uhri.

Kun vapautamme sukupuolirooleja, koko transsukupuolisuus poistuu. Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio, yhteiskunta on sukupuolinen konstruktio. Mikään muu kuin sukupuolenkorjausprosessi ei voi ratkaista transsukupuolisten ongelmia. Ihminen ei voi olla muille mies tai nainen sanan varsinaisessa merkityksessä mitenkään muuten kuin olemalla mies tai nainen.

Sosiaalista todellisuutta ja sosiaalista sukupuolta ei voi irrottaa fysiologisesta. Kyllä tyttökin voi harrastaa vaikkapa jalkapalloa! Kaikki muu paitsi jalkapallo. Olen ollut molempien harrastusryhmissä ja niillä ei ole paljon mitään tekemistä keskenään.

Todellisuus, jossa ihmislajin kaksi erilaista sukupuolta puhuu samanlaisia asioita keskenään ja on samanlaisia on olemassa vain sinunkaltaistesi idealistien päässä, jotka eivät näe edes oman käytöksensä ja aatteensa sukupuolittuneisuutta. Naisyhteisö ei todellakaan ole arvoineen, intresseineen ja juttuineen sama asia kuin miesyhteisö, eikä joku yksittäinen poikkeus seassa lohduta pätkääkään.

Mutta voihan tyttökin liikkua poikien kanssa, jos haluaa. Voi mennä vaikka poikien saunailtaan. Sitten se ei vain enää ole poikien saunailta. Pojat eivät suhtaudu sinuun kuin poikaan, eivätkä puhu sinulle samanlaisia asioita kuin jos he olisivat keskenään eikä naisia olisi paikalla.

Monet heistä eivät edes halua olla saunassa naisen kanssa, jonka keho aiheuttaa erilaisia ajatuksia kuin karvaisen ukon. Monet naiset taas vihaavat sinua, koska rikot sovinnaisuuden rajat hilluessasi heidän ukkojensa kanssa alasti. Pelkkä kehosi tekee sinusta heille aivan eri asian kuin karvaisesta ukosta, joka on heidän miestensä kanssa saunassa.

On täysin eri asia olla nainen miesyhteisössä kuin yksi miehistä. Vaikka hän olisi kuinka miehekäs, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että hän olisi mies. Sitä paitsi nainen voi olla miehekäs korkeintaan jollain henkisellä tasolla. Ainoa mitä nainen voi olla ilman miehisiä testotasoja on androgyyni kompromissi, jonka takia häntä ei koeta yhtä miehekkäänä kuin miehiä. Kyllä naistakin voi puhutella miehekkäänä tai komeana!

Jos pakottaa aseella uhaten. Ei kukaan naisia sellaisiksi sano. Se on tapa, jonka voimme muuttaa. Pohjanmaallakin sanotaan naisia komeiksi! Pohjanmaalla sanotaan naisia komeiksi, koska sana tarkoittaa siellä aivan muuta kuin muualla. Argentiinalainen lääkäri Federico Trossero sanoo paritanssista: Kuvissa prostituutti Neitsyt Maria Magdalena ja huumekuriiri Pyhä Joosef tapaavat Carretera de Jaén valtatiellä, ihastuvat ja rakastelevat, minkä seurauksena syntyy Jeesus -poika, joka kasvettuaan aikuiseksi osoittautuu homoksi.

Näistä aineksista tehty näyttely oli liikaa jopa Granadan skinheadeille, joilta tuli taiteilijalle tappouhkaus. Sulkemisen perusteena oli muun muassa se, että näyttely haavoitti liiaksi vakaumuksellisten tunteita.

Taiteilija myöntää, että odotti kriittistä palautetta, mutta lopputulema meni äärimmäisyyksiin. Kun ajattelee sen ajan tappovälineitä, mahtoivat Iljan nyrkit olla veressä kun heilutteli kirvestä tai muuta astalaa rakkauden sanomaa levittäessään.

Erilaiset taikatemput olivat tuolloin muotia, koska ihmisillä ei ollut kovin paljon kovaa arkea lievittäviä huveja. Tässä oli suuri tilaisuus ihmeidentekijöille.

Kuten Atlantin takaiset uutiset tietävät kertoa, niin uuden ja ihmisiin uppoavan uskonnon perustajat eivät kovin köyhää porukka ole, niin sama koski ajanlaskumme alun aikoja. Silloin syntyi erilaisia uskontoja kuin sieniä sateella. Erään amerikkalaisen yliopistotutkimuksen mukaan valtaosassa henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa saippua, pesuaine, hammastahna, suuvesi,..

Se on kloorattu bifenoli, joka erityisesti vaikuttaa hermosolujen sähköiseen järjestelmään vapauttamalla esimerkiksi Ca-ioneja. Triklosaani estää kahden proteiinin keskinäisen kommunikoinnin. Nämä proteiinit toimivat Ca-kanavina vaikuttaen sydämen ja tukirangan lihaksiston. Triklosaanin käyttö tullaan varmaan tulevaisuudessa kyseenalaistamaan näissä tutuissa kotitalouksien aineissa, koska triklosaani ei sinällään edistä terveyttä. Toiset juovat viinaa pitääkseen hauskaa ja toiset pitävät hauskaa juodessaan viinaa.

Se pieni sarvipää, joka asuu aivoissamme kielsi meitä loma-aikana menemästä treenisalille ja kannusti ottamaan riippumatossa roikkuen kunnon paukut tai sitten ison jäätelöannoksen. Fiksummat osasivat rentoutua, mutta eivät antaneet kokonaan periksi. Kestää paljon kauemmin toipua neljän viikon hampurilais-rommikolaruokavaliosta kuin vastaavasta silakka ja kaljakuurista. Muki silloin tällöin nautinnoksi on paikallaan, mutta on hyvä tietää viinan seuraukset. Alkoholi ei sammuta janoa.

Se on diureetti eli kiihdyttää virtsan eritystä, jolloin kehosta poistuu ylenmäärin myös vettä ja keho 'kuivuu'. Makea limonadit ja mehut sen kun pahentavat tilannetta. Eli jos juopotelet, juo ensin pohjalle vettä kunnolla. Grammassa alkoholia on seitsemän kaloria ja rasvassa vastaavasti yhdeksän. Energiasisällön kannalta kunnon paukun naukkaaminen on sama kuin vetäisi lusikalla voita. Alkoholi alentaa testosteronin tuottoa ja laukaisee kortisolin eli stressihormonin tuotannon, mikä edesauttaa rasvan kerääntymistä kehoon.

Lisäksi helposti alkoholinoton yhteydessä syödään roskaruokaa. Alkoholi ei anna nukkua kunnolla muun muassa, koska aineenvaihdunnan kiihtyessä joutuu juoksemaan jatkuvasti pytyllä, jolloin syvä uni häiriintyy ja herättyään ihminen tuntee itsensä väsyneeksi.

American Geriatric Societyn mukaan seksi auttaa estämään ikääntymisen seurauksia. Tutkimuksessa haasteltiin naista iältään 90 vuotta. Kuten arvata saattaa tällä iällä seksiharrastukset olivat nuoruutta vähäisempiä, mutta ne, jotka sitä edelleen harrastivat, olivat elämäänsä tyytyväisempiä ja heidän elämänsä oli tasapainoisempaa.

Vastoin aiempia oletuksia seksuaalinen tyydytys ei riipu ikääntyneisyydestä. Ne ikäihmiset, jotka pystyvät nauttimaan seksistä säilyttävät paremmin sekä fyysisen että mentaalisen terveytensä. Parsa, artisokka, porkkana, selleri tekevät saman vaikutuksen kuin viagra. Viimeisin huuto on granaattiomena.

Miehillä parrankasvu lisääntyi ja ääni tuli möreämmäksi. Naisilla granaattiomena vahvisti luustoa ja lihaksia. Sekä miehillä että naisilla mieliala ja muisti paranivat ja stressihormonin taso laski. Tietysti kysymys voi olla täysin vääräkin, mutta jotenkin tällainen luulo minussa istuu syvällä. Tätä asiaa on mukava peilata myös tangon synnyinmaan oloja vasten.

Kesän aikana sitä on tullut selailtua ja kun en espanja osaa, niin on pitänyt sanakirjan kanssa sitä tavailla ja pistää ylös tuo johdanto-osa. Buenos Aires lienee pääpaikka tangon synnylle oloissa, jolloin siirtolaisuus sinne oli suurempaa kuin New Yorkiin niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin. Buenos Airesiin ei syntynyt etnisiä kortteleita eikä siellä ollut verisiä etnisiä korttelisotia kuten New Yorkissa. Mina väittää tosissaan, että tango toimi sopeuttamisvälineenä.

Tango oli sosiaalinen henkilökohtainen henkireikä karuissa oloissa. Argentiinan ja Buenos Airesin historiasta olen kerännyt tänne    Ulkomusikaaliset tekijät    Esa-Pekka Salonen kiihdytti tunteita puheillaan korkeakultturista tv-haastettelussa tuossa noin kuukausi sitten. Kun kumpikin aivosoluni käyvät jo vanhuuttaan alikierroksilla, niin siitä kai johtuu, että tuli pohdittua hitaasti, mihin pieni maa tarvitsee suuria konserttisaleja ja kalliita orkestereita, kun rikkaissa maissa on tuotettu hienoja levytyksiä.

Onko niin, että musiikki ei ratkaise, vaan läsnäolo onkin sijalla yksi. Pitää päästä värisemään tärkeyttä itseä hienompaan seuraan. Ulkomusikaalisten tekijöiden korostuminen esimerkiksi tanssi- ja popkonserttiorkesterien kohdalla on kai tosiasia. Jos orkestereille tehtäisi keskivertokuuntelijain keskuudessa vain kuunteluun perustuvat sokkotestit heidän soitoistaan, niin olisi mielenkiintoista nähdä nämä tulokset. Helposti tulee mieleen, ettei moni pintaorkesteri huippupisteille pääsisi tässä kisassa.

Esimerkiksi rockin puolella näin näyttäisi vahvasti olevan asianlaita. Sitten on tietenkin järjestäjän kannalta tärkeä näkökulma eli se, että orkesterin pitää tuoda paikalle paljon kaljankittaajia, koska se porukka tekee talolle varsinaisen tilin.

Siten esimerkiksi kehä 3: Tanssiravintolat puolestaan usein antavat tarkat ohjeet orkestereille siitä mitä soitetaan missäkin illan vaiheessa, jotta kaljahanat pysyvät auki. Järjestysmiehillä oli silloin muutakin hommaa kuin ohjata pirssejä parkkiruutuihin ja toivottaa poislähtijät tervetulleeksi uudelleen seuraavana lauantaina.

Alle vuotiaista lavatanssin pitkäaikaisista aktiiviharrastajista ei tule mieleeni yhtään, joka sairastaisi Parkinsonin tai Alzheimerin tautia ja jolle olisi kehittynyt vasta eläkkeellä pahanlaatuinen sydän- tai verisuonisairaus. En tiedä johtuuko se siitä, että lavatanssi pitää terveenä vai siitä, että aktiivitanssijat harvemmin käyttävät sellaisia nautintoaineita kuin alkoholia ja tupakkaa ainakaan kohtuutta enempää. Myös ruokavalio tanssijoilla on todennäköisesti paljolti sellainen, etteivät liikakilot turhaan rasita niveliä polkallakaan.

Jos tuota ylipainoa on kertynyt, niin lihaskunto on sitä järeämpää kaliberia. Ainakin olen vakuuttunut siitä, ettei tanssiminen tapa nuorena. AA on monille ollut pelastus viinan kiroista, mutta kumma kyllä monet AA-laiset ovat löytäneet tiensä tanssilavoille. Jatkohoito lavoilla voi olla hauskaakin myllyhoidon jälkeen. Muutkin kuin sammumattoman janon uhrit tuntevat ahdistusta, yksinäisyyttä ja vieroksuntaa.

Sosiaalisten kontaktien luominen tanssipaikoilla käy mutkattomasti ilman sen suurempia krumeluureja. Kun on luonnonsuojelema, niin minkä sille mahtaa. Tosin tässä iässä yleensä flaksiin riittää, että on hengissä. Jokaiseen tanssipaikkaan kuuluu buffetin puolella tuo impotenttipöytä. Yleensä siinä vakiopaikoillaan istuvat samat herrasmiehet ja kertoilevat samoja puolivillaisia vitsejä vuodesta toiseen. Ei siitä illan aikana ehdi tanssilattian puolelle kuin korkeitaan pari kertaa. Minullekin on jo pitkään suositeltu siirtymistä tähän pöytään, mutta kun en osaa kertoa vitsejä, muut ehdot alkavat täyttyä.

Kunto oli sen sorttinen, että nukahti sinne pariksi tunniksi, sitten vasta kömpi ylös ja suunnisti portille. Hautausmaan vartija kiiruhti koputtamaan poistuvan Viljon olkapäätä ja sanoi tiukasti: Juhani Rautiainen    Oli sen verran synkän näköistä taivaalla, ettei kovin kauas tehnyt mieli lähteä. Fonectan sääennuste lupasi siinä klo 19 jälkeen sateen loppumista ja sään selkenemistä pääkaupungissa, joten ajatus Kaisaniemen ulkolavalta ja Juhani Rautiaisesta pullahti päähän.

Samalla matkalla tulisi kuitattua visiitti kahden kuukauden ikäisen pojanpojan luona. Näytti sade lakkaavan, joten läksimme kohti tanssipaikkaa, missä orkesteri kasasi raivokkaasti pelejään.

Sade kuitenkin sade näytti jatkuvan ja melkeinpä yltyvän. Sen verran vähän oli väkeä, että sisäänpääsynaksu oli vapaaehtoinen. Maksoimme lehti-ilmoituksen mukaisen suositushinnan.

No meitä oli kokonaista 3½ paria hiukan vuotavan katoksen suojassa terassilla, josta teimme myös tanssiparketin. Ensimmäisen setin jälkeen Rautiainen jakoi meille kaikille urhoollisille oman levynsä omistusnimikirjoituksin.

Väliajalla lauloi eräs henkilökuntaan kuuluva kauniita ikivihreitä englannin kielellä. Toinen setti jäi vähän kesken, sillä sateen loppumisesta ei ollut tietoakaan, päinvastoin se yltyi.

Orkesteri ei uskaltanut jatkaa, sillä pelkäsi laitteittensa kastumista pilalle, joten pistivät levyt soimaan. Tanssiväki siinä pohdiskeli ääneen, miten tällä sateella pääsisi kotiin kastumatta. Rautiainen totesi, että ajaa sen porukan kotiin, joka on julkisilla liikkeellä. Kovasti ottivat kiitollisena vastaan tarjouksen. Harvassa paikassa illan tähti kuskaa tanssiväen vielä pirssillä kotiovelle.

Kaikesta synkistelystä huolimatta mieleenpainuva ilta, joka jo tänään tuntuu hauskalta kokemukselta. Sään puolesta kesän alkamisen kunniaksi piti mennä latotansseihin entiseen Elannon kartanoon kehä 3: Hiukan arvelutti, koska musiikkivastaavina olivat Turun biletysmestarit, joten tanssimisen kanssa tulisi olemaan niin ja näin.

Latin hustle lienee pukin ohella ainoa tanssilaji, joka heidän saundiinsa sopii minun jalalle kunnolla. Hustlea ei juuri lavoilla näe, joten sekin on jäänyt lähes tyystin pois meikäläisen repertuaarista. Ensin oli puolisen tuntia levymusiikkia. Sivistynyt arvaukseni on, että Wanhan tanssikellarin Kirsillä on täytynyt olla sormensa pelissä, sillä niin hyvää tanssimusiikkia ei kesälavoilla soiteta levyiltä.

Horizone soitti ensimmäisen setin ilman illan tähtiä. Erinomainen setti, jokainen kappale oli tanssimusiikkia eikä tarvinnut miettiä, mitähän tämä nyt oikein on.

Kyllä pojat osaavat soittaa tanssimusiikkiakin, jos vain heidän annetaan se tehdä. Valitettavasti tähdet tulivat jo toisen setin alussa kuvaan mukaan, joten meikäläisen kohdalla tanssiminen loppui siihen.

Väkeä oli paljon ja suurempi osa naispuoleista. Silmämääräisen arvioni mukaan valtaosalla rippikoulusta oli kulunut jo vuosia. Kun tähdet tulivat estradille, mantamyrsky tempaisi melkein kaikki naiset kohti koroketta, vain osalla oli partneri mukana. On myönnettävä, että Matin ja Tepon musiikki on mukaansa tempaavaa, reipasta ja lounaissuomalisittain pikkuhumoristista.

Se sopii erinomaisesti autoilumusiikiksi. Sanoitukset olivat vähän siinä ja siinä. Riimityksissä jossain kohdin olisin käyttänyt pitempää pohdiskelua eikä runollinen sisältökään kovin syviä luotaavalta nyt tuntunut.

Mutta jos on 31 kultalevyä seinällä, niin eivät ne voi tyhjästä tulla. Siinä kuunnellessani jostakin oudosta syystä tuli mieleeni nimimerkki Perusinsinöörin ikivanha pakina Insinööriuutisissa. Siinä hän muun muassa totesi, että miljoona perskärpästä ei voi olla väärässä, paska on hyvää.

No onneksi tämä slogani jäi pian mielessäni taka-alalle, mutta häpesin tällaista syntistä aatosta niin kovasti sydämessäni, että katsoin parhaaksi ottaa suunnan kotia kohti. Maija suostui kuin suostuikin lähtemään Viljon huoneeseen ja istahtamaan sängyn reunalle, mutta ei sitten muuta.

Kovan puhumisen jälkeen Maija otti empien ja häpeillen Viljon kalun käteensä ja piteli sitä hetkisen, mutta siihen se sitten jäi.

Meni pari viikkoa eikä Viljoa näkynyt. Maija jo luuli romanssin täysin päättyneen ja kysyi asiaa Viljolta nähtyään tätä käytävällä. Viljo siinä myhäillen kertoi olleensa Liisa luona toisessa kerroksessa, koska Liisalla on Parkinsonin tauti. Taas kerran eräs viehättävä nainen pysähtyi oman piskinsä kanssa kohdalle ja kysyi koiran rotua. Kaveri tähän, että se on tuotu kaukaa Aasiasta ja rotu on tiettävästi Canis Cunnilingus. Mimmi ihmettelemään, että mikä se sellainen rotu on, kun hän ei ole kuullut sellaisesta rodusta, vaikka on koiraihmisiä.

Mies tähän, että suomeksi se tarkoittanee vitunnuolija koiraa. Nainen nosti nokkaansa ja lähti loukkaantuneena kipittämään tiehensä. Pari päivää myöhemmin samainen nainen tuli kuin tulikin taas koiraulkoilureissulla olevaa kaveria vastaan ja pysähtyi kysymään, että voisiko hän lainata koiraa joksikin aikaa, niin hän voisi sitä ulkoiluttaa tämän puolesta yhdessä oman koiransa kanssa.

Kaverilla ei ollut tätä mitään vastaan, he vaihtoivat osoitteita ja kännykkänumeroita sekä samalla mies pyysi soittamaan heti, jos jotain ongelmia ilmenee. Ei mennyt puolta tuntia, kun miehen kännykkä pirahti ja nainen vaivautuneesti sanoi, ettei koira oikein vaikuttanut rotunsa valioedustajalta.

Kaveri sanoi tulevansa heti naisen kotiin katsomaan, mistä on kysymys. Sisälle päästyään mies silmäili hetken ympärilleen, heristi sormeaan koiralleen ja sanoi: Sieltä kumpusivat lavatanssiharrastus ja harrastusteatterit, jotka olivat tavalliselle ihmiselle tärkeitä ja terveitä mielialan kohottajia.

Kun radio lopullisesti luvulla tappoi tanssimusiikin, hävisivät kyliltä ja kaupungeista myös tanssilavat sekä seurojen- ja työväentalot, jotka olivat kansankulttuurin keskuksia. Sijaan tulivat erilaiset juottolat. Emme näe metsää puilta eli tavallisen kuntoliikunnan, kuten esimerkiksi lavatanssin, merkitystä kansan mielenterveyden, kunnon ja työkyvyn ylläpitäjänä.

Kaiken mediahuomion saavat toisen murskaamiseen tähtäävät taistelulajit eli voittoa janoava kilpaurheilu sekä elitistinen kulttuuri. Ahneet lääkärit ja kansainväliset terveyspalveluiden tarjoajat torjuvat kaikin keinoin ennaltaehkäisevän terveyshuollon.

USA, Kanada ja Argentiina ovat tanssiterapian edelläkävijöitä. Suomikin roikkuu siinä mukana, mutta painii hiukan eri sarjassa eli ns. Itseohjautuva mielen ja kunnon kohottaminen on havaittu erääksi parhaimmista tanssin puolesta puhujaksi. Työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on perustettu tangoryhmiä työpaikkojen työterveyshuollon osaksi. Lavatanssin harrastamisella voi olla hyvin suuri positiivinen merkitys ihmisen hyvinvointiin.

Kyse ei ole pelkästään tanssimisesta, vaan myös laululla ja musiikilla on merkittäviä terapeuttisia vaikutuksia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia hoidettaessa ja ennalta ehkäistäessä. Tanssiterapia paitsi parantaa fyysistä kuntoa ja koordinaatiota, se lieventää tuskaa ja ahdistusta, se auttaa ihmisuhteiden ylläpitämisessä ja se täydentää muita mielenterveyteen liittyviä hoitomenetelmiä. Olin kuulevinani siellä jonkun lukijan mutisevan, että sepä hyvä - en kommentoi tätä.

Kuitenkin tienvarren yhteenlaskettu väkiluku Espoo, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo jne. Monet hallit kaikuvat nykyisin viikonloppuiltaisin tyhjyyttään, kun mitään toimintaa ei niihin ole järjestetty. Aiemmin kun nuorien urheilutoimintaan ei kaadettu veikkaus- ja verovaroja rajattomasti, tanssilavoja ja -taloja oli joka urheilukentän kupeessa.

Talkoot olivat eräs sosiaalinen yhdessäolon muoto; varat kerättiin iltamista. Tavallisen lavatanssin arvostus aikuisten sosiaalisena liikuntamuotona vielä luvulla oli korkealla. Tanssi kun sopii kaiken ikäisille ja sen avulla pysyy kunnossa. Tanssi auttaa hallitsemaan tasapainoa ja vartalon koordinaatiota, mutta sen lisäksi siitä on suuri apu masennuksen hoidossa. Masentunut ihminen on menettänyt elämänhalunsa, minkä hän voi saada takasin musiikin ja tanssin avulla.

Musiikki stimuloi ja tanssin yhteydessä pääsee kosketuksiin toisten ihmisten kanssa. Selkä suoristuu nykypäivän työtaakan alta ja sitä päästään elämänsyrjään taas kiinni. Lavatanssilla on tavattoman suuri merkitys hauskana, monipuolisena ja ennaltaehkäisevänä liikuntamuotona. Ei tanssi vaadi mitään sellaisia suorituksia, mitä näkee jossakin 'Tanssii Tähtien Kanssa' tv-ohjelmassa. Peruskävelijä on parketilla kova sana varsinkin, jos askel sattuu silloin tällöin vielä iskun päälle.

Jo pelkkä tanssimusiikki tuo mieleen onnen tunteen ja herättää jo uuvahtamaan päässeen kehon ja jalka alkaa väpättään..

Tuskin mikään muu harrastus on nuorille terveellisempää ja mutkattomampi tapa tutustua vastakkaiseen sukupuoleen kuin lavatanssi. Ei tarvita viittä kaljaa pohjalle samalla altistuen jo nuorena liialliselle alkoholin käytölle. Lavatanssipaikat kun nykyisin muistuttavat enempi alkoholin kulutuksen suhteen raittiusseuroja, biletyspaikoista en sano mitään, kun ei ole kokemusta. Tässä saattaisi olla syksyn kunnallisvaaliehdokkaille mietinnän paikka - lähtökuoppia kaivetaan ja oikein syviä kilpakumppaneille.

Kahden vuoden kuluttua tapauksesta veisasimme virttä hänen haudallaan. Kaatumiset ovat ikäihmisten suurin tapaturmainen kuolinsyy. Kaatumispelko saattaa aiheuttaa jopa elämisen laadun alenemista, kun liikunta ja muut aktiviteetit jäävät näistä syistä vähemmälle.

Aktiivisen liikunnan puute alentaa motorisia prosesseja sekä tuo tasapainon heikkenemistä. Nämä ovat samansuuntaisia oireita, mitä ilmenee Parkinsonin taudissa Pt. Näiden oireiden ilmenemistä pyritään ennalta ehkäisemään perinteisillä fyysisillä harjoituksilla, jotta tasapainokyky säilyisi.

Tangon käyttö uutena harjoitusmuotona on antanut lupaavia tuloksia muun muassa Pt: Asiaa kokeiltiin 38 hengen ryhmässä, joista 19 sairasti Pt: Kummastakin ryhmästä noin puolelle järjestettiin perinteistä liikuntamuotoa ja toiselle tangoa kaikille yhteensä 20 tuntia 13 viikon aikana.

Vaikka kaikissa ryhmissä havaittiin paranemista jossakin asiassa, niin tangon Pt-ryhmässä havaittiin paranemista niin tasapainon ja askeltamisen paranemisessa kuin kaatumisten vähenemisinä. Erityisesti tangon Pt-ryhmässä luottamus omaan tasapainoon kokeen jälkeen oli selkeästi parempi kuin perinteistä liikuntaa harjoittaneilla Pt-ryhmän jäsenillä.

Molemmat tangoryhmät nauttivat kovasti harjoituksista, koska tangotunnit olivat yhteisöllisiä sosiaalisia tilaisuuksia. Tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että vanhemmille ihmisille tango on sopivampi, hauskempi ja hyödyllisempi aktiviteettimuoto kuin muut perinteiset liikuntamuodot. Perinteisesti on hyväksytty ajatus, että vanhemmilla ikäihmisillä, jotka ovat harrastaneet pitkään tanssimista, liikunnallinen tasapaino on keskimäärin paljon parempi kuin vastaavilla ei tanssia harjoittaneilla ihmisillä.

Entäpä jos tällainen ei tanssia harrastamaton menee puolen tunnin tanssitunnille, onko siitä mitään hyötyä? Koe osoitti, että jo puolen tunnin ohjatun tanssiharjoittelun jälkeen vartalon keinunta väheni ja ryhti parani. Mittaus tehtiin siten, että koehenkilö yritti seisoa mahdollisimman ryhdikkäästi ja huojumatta.

Mielenkiintoista oli, että isommilla ihmisillä, joita oli pyydetty ottamaan tanssissa viejän rooli, saivat näissä kokeissa paremmat tulokset. Pysyvämpiä tuloksia saatiin tietysti, jos harjoituksia jatkettiin säännöllisesti. Jokainen armeijan käynyt mies on aikanaan alokkaana marssiharjoituksissa saanut samalla peruskurssin myös tanssilattialle. Jopa sellainen vaikea asia tanssijalle kuin vastaliike on käy marssijalta itsestään. Kun vasen jalka lähtee ottamaan askelta eteenpäin, niin ylävartalossa vasen kyynär- ja olkapää lennähtävät taakse ja oikea puoli vastaavasti työntyy hiukan eteenpäin; oikean jalan askel on peilikuva edellisestä.

Turhaan ei suomalaista tangoa sanota usein marssitangoksi. Ei kun ryhti, vatsa sisään, rinta ulos ja menoksi; anna kuitenkin parillesi aikaa siirtyä alta pois. Rahapeliyhteisön toiminnasta tulevat varat käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen. Eurojackpotin tuotto Suomessa käytetään suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön hyväksi.

Edellä olevien lainausten valossa arvailen, että sanaa urheilu pyritään välttelemään virallisissa teksteissä. Syytäkin on, sillä sana on saanut sellaisen kaupallisuuden leiman, jolle ei pidä noin vain valtion keräämiä rahoja syytää.

Urheilu on globaalia bisnestä, joten sen tulee kerätä rahansa kaupallisia kanavia käyttäen kokonaan. Me olimme kahta puolen 50, kun jäimme huusholliimme kahden. Vapaa-aikaa ja haikeutta oli tavallista runsaammin ellei peräti turhan paljon. Ymmärsimme, että jotain piti tehdä muutakin kuin murjottaa toisillemme, jos aiottiin yhdessä eläkkeelle selvitä kunnialla. Muutamat ikäluokkamme tuttavistamme keskittyivät hyvään ruokaan ja palanpainikkeisiin.

Hienoja asioita nekin, mutta nyt lähes 20 vuotta myöhemmin muutamilla elämän laatua alentavat varsinkin liikkumiseen liittyvät rajoitteet. Ihmismieli kun on sellainen, että helposti lipsuu tuo kalorien ja liikunnan tasapaino, jolloin ortopedit pääsevät hieromaan käsiään. Me molemmat olemme sen verran vaatimattomista oloista lähtöisin, ettemme olleet oppineet arvostamaan hyviä ruokia, vaan meille on riittänyt, että sitä oli tarpeeksi. Se lienee yksi tekosyy, miksi ajauduimme luvun alussa tanssilavoille ja tulipa siinä sivussa käytyä Eila Holmenin tanssikursseillakin, jossa mm.

Jorma Tulonen ja Heikki Kahila toimivat apuopettajina. Nämä opettajat osasivat sytyttää innon lavatanssiin ja pitää tulta yllä. Varmaan heiltä kuulimme tanssiuramme tulevaisuuden: Tanssin ytimenä on askel, tauko ja musiikki. Kaikki muu on kakun koristelua. Koskaan emme ole kilpailleet, koskaan emme ole opettaneet, joten olemme edelleen siinä aloittelijoitten ja keskitason puolivälissä intoa puhkuen.

Kun katselee tanssia harrastaneita ja harrastavia ikäihmisiä, niin ei voi kun todeta, kuinka kaukana heistä niin fyysinen kuin henkinen vanhuus vielä on. Siksi 5-kymppisille on oikea aika hankkiutua uudestaan sellaisen sosiaalisen harrastuksen piiriin , missä samanaikaisesti sekä fyysis-, psyykkis- että musiikkiterapian keinot hyödynnetään tulevien vaivojen ennalta ehkäisemiseksi, jotta voi terveenä kuolla, jos sen aika joskus tulee. Mentäessä luvun puolelle sama herra esiintyy kirjoissa, mutta tituleerataan tällä kertaa sikopaimeneksi.

Käsittääkseni se ei ollut kovin korkealle arvostettu ammattiryhmä tuohon aikaankaan. Pohtimaan olen jäänyt vanhoja sanontoja, onko nimi enne ja onko omena pudonnut kauas puusta. Eräs sotilasuran valinneista sukuni miehistä, joka ruotusotamiehenä matkusteli paljon Keski-Euroopassa mm. Kaarle XII toimiessa matkaoppaana, piipahti kerran kolmen vuoden rupeaman jälkeen kotona ja matemaattisena kykynä tuli siihen tulokseen, että lapsiluku oli kotona hänen poissa olleessaan kasvanut normaalista poikkeavalla tavalla.

Tämän oivallettuaan ja kun sattui olemaan juuri silloin kirves kädessä silpaisi sillä vaimoaan polveen pahoin seurauksin. Tulihan siitä aikanaan merkintä kirkon mustaan kirjaan. Jotkut kotimaiset lahkolaispuhujat ovat menestyksellä kaadelleet kuulijoitaan samalla menetelmällä. Äiti Amma vieraili Suomessa syksyllä ja antoi voimaa ja terveyttä halailemalla ihmisiä ja siinä ohessa keräsi pientä kolehtia järjestönsä hyväntekeväisyyteen. Maailma on täynnä tarinoita taikasauvalla koskettamisista.

Jotain ihmeellistä tai selittämätöntä kai siinä kosketuksessa sitten on. Suomen Tanssiterapiayhdistys ry oli ilmeisesti vahvasti myötätoteuttaja. Esitelmät ja näytetyt videoklipit olivat vakuuttavia tanssiterapian saavutuksista aivovammojen ja -sairauksien hoidossa.

Kesällä Rosariossa Argentiina oli ensimmäinen kansainvälinen tangoterapiakonferenssi, missä paikallisten lisäksi varsinkin kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat toivat voimakkaasti esiin tangon psyykkisfysiologiset edut mm. Parkinsonin ja Alzheimarin tautien hoidoissa. Se että voi liikkua ja sulkea partnerinsa syliinsä auttaa kohottamaan potilaan tilaa merkittävästi.

Tangoterapian avulla pystytään melkoisessa määrin kontrolloimaan potilaan mielialaa ja kuntoa. Kosketus, liikkuminen, säännöllinen harjoittelu ja musiikki lääkinnän lisäksi ovat kaiken hoidon perusta tässä terapiassa. Tanssin ennalta ehkäiseviä vaikutuksia myös muihin vaivoihin voi vain arvailla.

Tämän tangoterapiasta tietäen minua jäi hieman kaivelemaan, miksi niin vähän varsinaiset puhujat ottivat tämän puolen asiasta esille. He korostivat enempi tuota liikkeen, toiston ja musiikin yhteisvaikutusta.

Tuosta kosketuksen tärkeydestä kaiken uhallakin kerron työurani varhaisemmilta ajoilta erään kollegani nuoruuden kokemuksesta Viipurista sotien keskellä, kun kurkkumätä raivosi lapsissa ja nuorissa. Hänkin oli sairaalassa potemassa kyseistä tautia lievänä. Samassa huoneessa oli noin ehkä jo kouluikää lähetelevä tyttö, jolla kurkkumätä oli pahassa vaiheessa.

Tovin siinä sylissä oltuaan hän rauhoittui, nukahti ja siitä hetken päästä hengitys loppui. Mikä oli tälle kuolevalle tytölle silä hetkellä tärkein asia? Itse sen aiheutin enkä ehkä tahattomasti. Humoristiset poikkeamat aiheen sivuun ovat usein piristäviä, mutta jos tanssia käsittelevät artikkelit alkavat hukkua sivujuonteisiin, palsta ei enää palvele sitä tehtävää, jota varten se on perustettu.

Vuosia sitten Matti muistutti minua tämän tästä sähköpostin välityksellä, ettei hän hyväksy mainostamista eli ei pidä mennä kehumaan, että huomenna on siellä ja siellä erinomainen orkesteri X, joten ei kun sinne kaikki joukolla.

Syy ilmeisesti on se, että tanssin järjestäjille ja esiintyjille tanssinet ei ole ilmainen eli kyseessä on loppujen lopuksi kaupallisesta sivustosta.

Siksi pitää olla tarkkana, ettei muut maksajat hermostu. Siivosin kirjoituksiani, jotta en turhan takia olisi joutunut kirjoituskieltoon, koska sivusto kuitenkin oli minun tarkoituksiini mainio kanava eli varmistaa, että minulle tärkeät tanssipaikat säilyvät ja pitämäni orkesterit saisivat sen verran keikkaa, että jaksaisivat soittaa.

Varsinkin mehevimmät kommenttini jätin siksi lähettämättä, etten turhaan ärsyttänyt herkkiä kirjoittajia ja minulle olisi käynyt kuten Humppikselle. Tähän väliin on hyvä pistää pari sanaa Humppiksesta. Hän on monesti ellei peräti aina kirjoittanut varsin totuudenmukaisesti ja hyvin. Jos joku toinen olisi ollut nimimerkkinä, niin tekstit olisi ylistetty maasta taivaaseen. Hän on liian hyvä tanssija, ei erityisemmin suosi itsensä ikäisiä tai vanhempia daameja hakukohteinaan ja on tämän ilmaissut ainakin joillekin tahoile, jotka sitten ovat loukkaantuneet ja parjaus, väärintulkinnat ja vastaavat kiusanteot ovat levinneet.

Kyse on siis ennen muuta henkilökemiasta kuin kirjoituksista, mutta kirjoitukset ovat ainoa konsti, jolla häntä on päästy lyömään käyttämällä törkeästi väärin bannausnappia.

Maan tavaksi tanssinetissä on tullut, että arvostelevissa kirjoituksissa varsinainen piikki kätketään niin, että siihen ei voi tarttua ja jos tarttuu, niin silmät pyöreinä väitetään tarkoittavan vallan muuta ja vakuutellaan omaa tyhmyyttä. Usein arvosteluun liittyy aiempia tapahtumia tanssipaikassa. Varsinkin pakkien antaminen ja saaminen on ikimuistettava vihan ylläpidon peruste. Eräs toinen yksityiskohta, joka usein tulee vastaan, on orkesterin kehuminen.

Mene kehumaan jotain orkesteria, niin välittömästi tulee jossakin muodossa negatiivista palautetta varsinkin sellaiselta suunnalta, jolla on käynyt sinä iltana vähän huonompi hakuonni.

Eli omaa pahaa mieltä yritetään selittää itselle orkesterilla tai paikan järjestelyillä. Helposti syntyy aiheettomiakin näkemyseroja ja syyttelyn ketjuja. Suomalaiselle lavatanssijalle on tyypillistä, että polvia pitää notkutella kaikissa tansseissa samoin kuin humpassa.

Se tarkoittaa sitten sitä, että varsinkin lattareista tulee varsin omaperäisiä. Voisin kärjistää, etteivät aidot latinot helposti pystyisi näkemisen perusteella esimerkiksi cha-chan tanssijoita tämän tanssilajin tanssijoiksi tunnistaa sen verran hulppeaa yleensä tuo humppaaminen on. Samalla se tarkoittaa sitä, että orkesterit ovat alkaneet soittaan humppaavasti lattareita.

En tiedä onko se sitten hyvä vai huono asia, kallistuisin huonon puolelle. Mutta menepä kirjoittamaan tanssinetissä, että erityissuosittu tanssiorkesteri soittaa lattarit päin mäntyä, niin juttu auttamatta roskataan ja ehkä syystäkin. Kaupallisuus Tanssinetti on kaupallinen sivusto eli sen rahoitus hoidetaan keräämällä tanssien järjestäjiltä ja orkestereilla ilmoitusmaksua.

Jos haluaa nimen soittajalistalle tai paikan kalenteriin, niin pitä pulittaa tietty summa. Jos esimerkiksi nimiä olisi kpl orkesterit ja tanssipaikat yhteensä ja keskihinta ilman alv: Tämän kaupallisuuden vuoksi ylläpitäjän on oltava erittäin tarkkana, ettei ainakaan muodollisesti maksajia aseteta toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan esimerkiksi antamalla kirjoittajille ilmaista mainostilaa puffien muodossa.

Jäin erityisesti miettimään, miksi sinne tämä orkesteri oli vetänyt niin paljon tuttuja tanssijoita. Tulin taas kerran vakuuttuneeksi siitä, että eri ihmisillä on erilainen kuva hyvästä tanssimusiikista. Meitä monia ilmeisesti MMto: Tanssija voi hyvin kuvitella, että musiikki vahvistaa ja avaa kuunteluprosessissa hermoyhteyksiä sekä motorisia prosesseja. Musiikkiin on mukavampi tanssia kuin ilman sitä ja kääntäen, kun tulee sopivaa musiikkia jalka alkaa väpättään.

Kun orkesteri lähettää ilmoille musiikkia, tanssija odottaa niiden olevan tietynlaisia ja vertailee näitä soitettuja ja odottamiaan säveliä keskenään. Hyvä orkesteri on monen mielestä sellainen, jonka soittamat sävelet ja melodiat yhtyvät kuulijan odotuksiin.

Musiikkiterapia ilmeisesti pohjautuu tämäntyyppiselle ajattelulle. Rakkaudessa on mukana paljon tiedettä ja tutkijoilla paljon ajatuksia ja johtolankoja rakkauden alkuperästä ja luonteesta.

Nykyinen teknologia antaa mahdollisuuden kurkistaa, miten rakastuneen eri aivoalueet toimivat ja mitä biokemiallisia muutoksia esiintyy verrattuna sellaiseen, joka ei ole rakastunut. Rakastuessamme tulemme hiukan hulluiksi. Aivokuvauksissa romanttinen rakkaus näkyy lähes samanlaisena kuin olisimme hiukan hulluja samaan tapaan kuin ihmiset, jotka kärsivät pakkomielteistä.

Tutkimusten mukaan kiihkeä ensirakastuminen aiheuttaa serotoniinin laskua ja aivojen mielihyvää käsitteleville alueille tulvii dopamiinia samaan tapaan kuin käytettäessä huumeita. Se luo mieleemme voimakkaita sidoksia mielihyvän ja haluamamme kohteen välille. Tietyt hormonit, kuten oksitosiini ja vasopresiini , näyttävät olevan ratkaisevassa asemassa pitkäaikaisten suhteiden syntymisessä ja niiden ylläpitämisessä. Kun useita vuosia parisuhteessa olevalle näytetään vastapuolen valokuvaa, niin näihin hormoneihin liittyvä aivotoiminta kiihtyy merkittävästi.

Aivokuvausten perusteella voidaan vahvistaa väittämä, että 'rakkaus on sokea'. Sen lisäksi, että rakastuneella mielihyvän aivoalueet kylpevät dopamiinissa, negatiivisten tunteiden ja kriittisen arvioinnin alueet ovat täysin sammuksissa.

Tuoksu on rakastumisessa tärkeä tekijä. Ihminen tuntee vetovoimaa sellaiseen osapuoleen, jolla on itseensä nähden erilainen immuunimolekyylien järjestelmä MHC- molekyylit. Tällä on tärkeä merkitys jälkeläisten immuunijärjestelmän muodostumiseksi sellaiseksi, että tulevat jälkeläiset olisivat mahdollisimman elinkelpoisia.

Seksi vähentää stressiä sekä luo mielihyvän ja nautinnon tunnetta. Tämä johtuu endorfiineista , joita josku myös onnellisuushormoneiksi nimitetään, vaikka itse asiassa ne ovat aivojen tuottamia opioideja , jotka saavat hurmoksen, hyvänolon tai uneliaisuuden kaltaisen tunnetilan.

Eräs amerikkalainen tutkimus, johon osallistui 90 ihmistä, antoi vahvaa näyttöä sille, että endorfiinit ja oksitosiinit vahvistavat kehomme puolustuskykyä. Seksin seurauksena vapautuu myös typpimonoksidia, jolla on monia vaikutuksia orgaanisiin toimintoihin. Muun muassa se lisää sukupuolielinten verenkiertoa, mikä miehillä estää eturauhassairauksien syntyä.

Rakastuneen sydän sykkii nopeammin. Tässä on kyseessä sama mekanismi kuin pelästymisessä: Kun aivoihimme tulee viesti uhan läsnäolosta, kuten myös on laita rakkautemme kohteen ilmestymisestä paikalle, kehossa syntyy ketjureaktio, joka virittää huomiokykymme ja reaktionopeutemme huippuunsa. Vireystilaa säätelevä väliaivojen hypotalamus saa hälytyksen ja siitä seuraa stressihormonien välitöntä erittymistä ja samaan aikaan tietyt hermot vievät viestin sydämelle, että sen on oltava varautuneena kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin.

Suudellessamme 30 kasvolihastamme joutuu tekemään töitä saaden fyysistä harjoitusta, mutta samalla itsetuntomme ja verenkiertomme kasvaa. Amerikkalaisten tutkijoiden mukaan paljon suutelevat ihmiset elävät pidempään ja potevat vähemmän sydänsairauksia. Tämä saattaa johtua siitä, että suutelemisen ansiosta erittyy erilaisia hormoneja, joilla on särkylääkkeiden tapaisia vaikutuksia ja ne vahvistavat kehon puolustusmekanismeja.

Suurin niistä on rakkaus    Elämäni valssi    5. Eräässä pöydässä istui neljän hengen seurue, joista toinen daameista istui pyörätuolissa. Seurailivat toisten tanssimista ja hissukseen maistelivat talon antimia.

Tuli hidas valssi, jonka pyöreisiin lähdimme. Tämä pyörätuolissa oleva daami nousi hyvin varovaisesti ellei peräti heiveröisesti ylös ja alkoi huojua valssin tahdissa niin kuin leppeä tuuli huojuttaa vahvaa tammea.

Pysähdyimme ja jäimme muiden mukana seuraamaan tanssiesitystä, jota soittaja vielä hiukan pidensi. Se oli sykähdyttävä esitys. Tämä daami pani tanssiinsa kaikkensa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Suurempia aplodeja ja halauksia en ole koskaan nähnyt tanssipaikalla. Se avasi ainakin minun silmiäni sille, mitä tavallinen lavatanssi ja lavatanssimusiikki voivat ihmiselle merkitä.

Tämä oli jälleen kerran osoitus siitä, että tanssiminen parantaa elämisen laatua, edesauttaa luomaan ja ylläpitämään ihmisten välisiä suhteita sekä lisäksi parantaa sydämen toimintaa, alentaa verenpainetta, diabetesta ja kolesterolia, lisää oksitosiinihormoonin tasoa synnyttää hyvää oloa , parantaa mielen ja liikkeen koordinaatiota ja tasapainoa sekä edesauttaa hymyilemään eli kasvolihakset näyttävät ulospäin sen, että sisäinen hyvinvointi on kunnossa.

Saanko kysyä mitä se sellainen kotiristi merkitsee, kun ei ole tuttu sana minulle? Anteeksi epäselvyyteni - se on synnynnästä. Tarkoitin 'iltojeni iloa', 'elämäni sulostuttajaa', 'miehen kylkiluuta' jne. Tarkoitin siis häntä, joka yli 40 vuotta sitten kääntyi onolatrian uskoon eikä ole vieläkään uskossaan horjunut tai siitä luopunut - luulen. Se onnistu vain jatkuvan harjoituksen kautta.

Lisäksi aktiviteettien tulee olla sellaisia, että niistä voi samalla nauttia. Lavatanssissa joutuu miellyttävän musiikin tahdissa koko ajan ottamaan tiettyjä askelkuvioita ja tekemään nopeita päätöksiä sekä vikkeliä pyörähdyksiä ja suunnanvaihtoja. Tämä harjaannuttaa muistia ja parantaa tasapainoa sekä on merkittävästi sosiaalisempaa kuin pelkkä yksitoikkoinen kävely. Tanssipaikkoja kun on tullut kierreltyä muutoinkin kuin kaukaa, niin siellä tapaa yllättävän paljon vanhoja tuttuja juomaveikkoja.

Kun muutaman vuoden on istunut takamuksensa puuduksiin vertaisryhmissä, niin tanssiterapia on kevyempi vaihtoehto elämässä jaksamiseen. Tiedä häntä sitten miten meidän tanssia harrastavien raukkojen käy, kun selitellään aikoinaan Pietarille tekosiamme — 'suo siellä, vetelä täällä', kuten Kekkonen pahojen kielten keksimän jutun mukaan vastasi Tabe Sliorin lähentelyviestiin. Edellä oleva tuli mieleeni luettuani lehtikirjoituksen kardinaali Cavallari piispallisesta paimenkirjeestä, joka tähän mennessä on kaikkein jyrkin tuomio tangolle.

Kirje manaa tangoa tulikivenkatkuisin ilmaisuin maan rakoon. Hän vertaa tangoa moraaliseen kataluuteen ja lisää, että se on inhottavuudessaan ja vastenmielisyydessään kaikkea sitä mitä vain paatunut ihminen voi kuvitella. Ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka ovat menettäneet kaiken moraalinsa, voivat sitä sietää. Se on nykypäivämme häpeätahra. Se joka sitä harrastaa, tekee syntiä. Hän määräsi kaikkia kirkon paimenia eväämään synninpäästön niiltä, jotka ovat tanssineet tangoa ja jotka eivät pyhästi lupaa olla sitä tekemästä uudestaan vastaisuudessa.

Lähde New York Times Joten ei kai tässä ristiriitojen maailmassa voi kuin yhtyä Euripideen sanoihin: Tanssipaikoilla on hyvin usein aluksi tanssinopetusta, joka sisältyy lipun hintaan. Kun aloittelija tulee ensi kertaa suurin toivein tanssikurssille ja näkee kuinka varttuneemmat tekevät hienoja kuviosarjoja, niin hän mielessään ajattelee, että jos vielä joskus osaisi noin hienosti tanssia.

Menee vuosi ja tämä innokas ja osaava tanssija katselee huippuluokan kopteroijia ja huokaa, jospa vielä joskus osaisi tanssia tuolla tavalla. Kolmen vuoden kuluttua tästä tanssija huomaa olevansa huippuosaaja jopa kilpapuolella. Hän näkee kuinka eräs vasta-alkaja tulee tanssipaikalla empien sisään ja ottaa arastellen tanssiotteen ja horjuvat ensi askeleensa. Tällöin huippuosaaja huokaa ja mielessään sanoo, että jospa vielä osaisi tanssia tuolla intohimolla.

Moni daami on kyyneleet silmissä poistunut tanssitunnilta kesken kaiken eikä ole takaisin tullut. Tämä aikakausi alkaa olla auttamatta taakse jäänyttä elämää. Varmaan olen täysin väärässä, kun minulle on tullut sellainen mielikuva, että mitä korkeammalla on kilpatanssipuolella ollut, kun on aloittanut opettajan uransa, sitä kriittisemmin hän suhtautuu opetettaviinsa.

Ehkä hänen omalle kohdalleen sattuneet tiukatkin palautteet matkan varrelta ovat turhina painolasteina. Kuitenkin sanoisin, että nykyään erityisesti nuorempi opettajapolvi suhtautuu äärettömän positiivisesti opetettaviinsa. Tästä oli hyvänä esimerkkinä tv: Itselläni on ollut hyvä tuuri sen suhteen, että kaikki ne, joiden opetusta olen saanut nauttia, ovat panneet pääpainon tanssin innostuksen sytyttämiseen ja ylläpitämiseen.

Jorma Tulonen, eräs pitkäaikaisemmista opettajistani, on innostanut mm. Eduskunnan tanssikerholaisia lavatanssikulttuurin ymmärtämiseen ja siitä nauttimiseen. Kirjeen sulle kirjoitan ja kuorehen mä laitan oikein valokuvaniki. Näät mun siinä vasemmalla sontakuorman päällä ja ohjaksissa kelpo Miikin.

Minkä tähren lährit sinne Amerikkahan töihin oon mä sitä ajatellut. Emmä ollut tarpeheksi rikkahaasta talosta ja osannut en olla hellu. Metallinen kaulaketju, jonka annoit mulle, putosi ja joutui hukkaan. Tuokkolasta kuoli sitten viimeinenkin mulli ja muuta ei oo sattunutkaan.

Kyynelistä kostehista kynttiläni sammuu kamarini akkunalla. Ekkö sinä voisi sitä sytyttämään tulla sillä rakkautesi valkialla.

Mitä ne tuollaasetkin plaattialla tekkee, kyllähän sinne paremmatki tuppii: Kun ne sitten vielä hyppelöövätki kuin isoäiren vanha puolarukki.: Kyllä ne muaki sinne hyppelemähän veis' jos ne tietäis' että mull' on lehmä. Vaan kun eivät tierä, niin ei myöskään vierä, pahaakos sen lehmällisen kerjää. Mä on tullu' suhun ja sä oot tullu' muhun ja pappani pani mut sua meinaamahan. Jollen mä sua saa, niin voi, voi Herran tähren kyllä se olis' äirellekkin paha.

Menin luttihin maata ja jätin oven haata ja orottelin poikia perähäni. Aamulla heräsin ja yksin makasin, voi piru kun mun pisti nenähäni. Maikki Metsäkedon hyräilystä Ihmiset terapoivat itseään jatkuvasti musiikilla. Hyvä musiikki panee mielemme kuvittelemaan liikettä eli hytkymään ja naputtamaan jalkaa tai sormea, koska musiikki stimuloi koordinaation ja liikkeen ajoitukseen liittyviä aivoalueita.

Musiikki on ihmisen varhaisinta kommunikaatiota, ehkä puhettakin varhaisempaa, se säätelee primitiivisiä tunteita. Mielimusiikki toimii aivojen rajuna ärsykkeenä, aktivoijana ja virittäjänä. Musiikkimakuun vaikuttaa merkittävästi se, millaiseen äänimaailmaan ihminen syntyy. Musiikkimaku voi silti kehittyä paljonkin kuuntelemalla. Musiikkilajeja ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen.

Ei siis ole pakko kuunnella Mozartia. Musiikkikulttuurin näkökulmasta hyvä musiikki on luovaa ja kekseliästä. Yksilön näkökulmasta hyvä musiikki on sitä, mistä hän nauttii. Edellä olevat ajatukset olen poiminut Terhi Hautamäen kirjoituksesta Evita-lehden no. Lavatanssin harrastajana korostaisin vielä enemmän tanssin ja musiikin yhteenkuuluvuutta. Ainakin antiikin kreikassa musiikista, tanssista ja laulusta käytettiin samaa sanaa.

Terpsícore oli sen jumalatar tarkoittaen sanana: Ihminen kaipaa sellaista kulttuuria, jota pääsee itse tekemään. Keskivertosuomalaiselle tanssilava on se näyttämö, jossa itse kukin pääsee tyydyttämään esiintymistarvettaan. Pitää kuitenkin muistaa taiteilijan kultainen nyrkkisääntö, ettei näyttämöllä saa esiintyä.

Taiteilija, joka esiintyy ei nouse koskaan suuruuteen. Lavatanssi on vuoropuhelua tanssipartnerin kanssa. Jos siinä yrittää esiintyä muulle tanssiväelle, niin lopputuloksen voi helposti arvata. Tässä on samoja piirteitä kuin itseään kehuvissa hölösuisissa kavereissa, ei niiden seuraa kaipaa.

He kehuvat itseään sellaisella höökillä, ettei toiset ehdi siihen väliin kehua ollenkaan itseään. Eihän siitä sellaisesta mitään tule. Maassa on satoja tuhansia, joiden terveyden ja elämisen tasoa parantaisi ravaaminen lavatansseissa. Yhteiskunnan ja tiettyjen piirien kannalta on tärkeää, ettei sairauksia maasta hävitetä, vaan että niitä hoidetaan.

Näin tietyt tuottoisat liiketoiminnat ja suuri paarialuokka maassa säilyvät. Esimerkiksi tupakointi ja viinajuonti ovat mielisairauksia, tarkemmin sanottuna reaktioita lamaannuttavasta pelosta. Siksipä ne ovat sodan ja henkilökohtaisen laman oloissa niin suosittuja. Lavatanssi on sylikkäin tapahtuvaa liikettä. Miehen ja naisen välistä vartaloiden avulla tapahtuvaa keskustelua ohjaa lähes synkkä ja ikävöivä musiikki.

Se on makeaa surua. Tanssin aikana kaksi toisilleen vierasti tulee yhdeksi. Kaksi toisilleen vierasta saavat kuvitelmissaan kokea olevansa yksi kokonaisuus.

Onko se tämä kaipaus, joka loppujen lopuksi tekee tanssista romanttisen. Vastakkaisen sukupuolen kaipaus ei ole pelkästään seksin puutteesta johtuvaa, vaikka siihen usein liittyy seksistä unelmointia. Kaipaamme sellaista, jonka tajuamme vastakkaiseksi ja jonka kanssa voisimme muodostaa kokonaisuuden. Kuten kemiassa on opetettu, vastakkaisen varauksen omaavat ionit yhtyvät yhdeksi molekyyliksi.

Tekstiä on mukava lukea kuin piru raamattua. Tässä tapauksessa tanssinharrastaja vastaan musiikin kuuntelija. Itselle vieras musiikki voi ärsyttää, jos sitä kuulee taustalla. Musiikki herättää muistoja jopa vahvemmin kuin vanhat valokuvat. Se aktivoi elämäkerrallisen muistin ja käynnistää aivoissa mielen elokuvan.

Tutkijat eivät tiedä miksi, ainoastaan miten se tapahtuu. Musiikki osuu aivojen mantelitumakkeeseen, joka vastaanottaa kaikki aistitietomme ja jonka tehtävänä on tunnereaktioiden muistaminen ja käsittely. Vahva vaikutus on musiikilla, jonka ensikuulemiseen liittyy voimakkaita tunteita, ja muisto haalenee, jos kuulemme kappaleen monta kertaa.

Esimerkiksi työpäivän jälkeen pistetään joku itselle sopiva kappale soimaan. Hyvä musiikki panee mielemme kuvittelemaan liikettä eli hytkymään ja naputtamaan jalkaa tai sormea, koska musiikki stimuloi koordinaatioon ja liikkeen ajoitukseen liittyviä aivoalueita.

Musiikki on ihmisen varhaisinta kommunikaatiota, ehkä puhettakin varhaisempaa, se osuu suoraan aivojen syvimpiin osiin, mielihyväkeskukseen, joka säätelee primitiivisiä tunteita. Esimerkiksi pareittain soittavien muusikoiden aivosähkökäyrät alkavat yhdenmukaistua heidän soittaessaan.

He siis kommunikoivat keskenään tiedostamattaan. Sama koskee todennäköisesti yhteislaulua. Laulaminen puolestaan kehittyy laulamalla.

Yhteisön koossa pitämistä ja parinvalintaa on pidetty jopa musiikin perimmäisenä biologisena tarkoituksena. Siten musikaalisuus on ihmisen luontainen ominaisuus. Toiset kuuntelevat musiikkia vasemmalla toiset oikealla aivopuoliskolla tai sitten molemmilla.

On vaikea todistaa, että erot olisivat synnynnäisiä. Hän pitää samanlaisesta, kunnes kehittää oman makunsa, jolloin musiikista tulee samalla tapa erottua vanhemmista.

Jo vastasyntynyt tunnistaa vaistomaisesti musiikkikulttuurinsa tyypilliset sävelasteikot ja vierastaa riitasointuja. Ihminen lukkiutuu jo ennen kouluikää tiettyyn ääniympäristöön, ja aivojen kuulojärjestelmä käsittelee muunlaista musiikkia siitä käsin. Musiikkimaku voi silti kehittyä paljonkin kuuntelemalla tietoisesti, jolloin samalla kuuloalueet saavat jumppaa. Aivojen mielihyväkeskuksia hellii musiikki, jossa on ihanteellinen yhdistelmä toistoa ja hienovaraista muuntelua sekä yllätyksiä. Siis sopivasti jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua.

Atonaalinen taidemusiikki on suurelle osalle ihmisistä epävireistä möykkää, pelkkiä yllätyksiä ja ilman säännönmukaisuuksia. Musiikki stimuloi aivoja, mutta nykykäsityksen mukaan musiikkilajeja ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen.

Paholaisen sointu, vähennetty kvintti eli tritonus oli keskiajan kirkkomusiikissa kielletty. Kyseinen sointu löytyy mm. West Side Storyn Mariasta ja Simpsonien tunnarin alkusävelestä. Sellainen mielikuva jäi, että näissä varhaistansseissa käy lähinnä eläkeläiset eli köpöttelevä väki. Varsinkin pisti silmääni, että miesten keski-ikä oli noin 10 — 20 vuotta naisia korkeampi ja vastaavasti naisten tanssitaito merkittävästi miehiä parempi.

Vain yhden taitavan vanhemman miestanssijan näin koko matkan aikana ja sentään kävimme 25 kertaa milongoissa. Myöhäisiin tangotansseihin nuoriso valuu tuossa puolenyön aikaan ja nujuavat ensin pöydissä juomansa ääressä pari tuntia ennen kuin pääsevät vauhtiin. Valitettavasti en ollut näkemässä kolmen aikaan aamulla, miten väki vetää tangoa tunteella. Jos ilkeä olisin, niin väittäisin, että tango väestöpohjaan nähden on suhteellisen vähän harrastettu asia tavallisten nuorten keskuudessa.

Se ketkä tangoa tanssivat vähän riippuu siitä keneltä kysyy. Buenos Airesin miljoonaiseen porukkaan mahtuu jo melkoinen määrä ammattilaisia, joille aika monelle tarjoutuu työtilaisuuksia tangoshow'n piirissä. Sain sen käsityksen, että tämän metropolin alueella pyörii kymmenittäin enempi pieniä tangoryhmiä, joten erilaisia tangoesityksiä löytyy joka illalle.

Nämä esitykset on tarkoitettu ennen muuta turisteille. Hinnatkin ovat sen mukaiset, ettei paikallisella palkkatasolla joka ilta istuta tangoravintolassa pihvin ääressä ja hihkuta bravoota paikallisille tangovirtuooseille. En laskenut mutta arvaan, että varsinaisia tanssipaikkoja Buenos Airesissa on selkeästi alle , enkä ihmettelisi, vaikka todellinen luku olisi alle Lähes poikkeuksetta elävä musiikki puuttui ja pelkästään melodiatonta, hakkaavaa nuevo tangoa itkunsekaisen miehen äänellä laulettuna kuuli joka paikassa pitkin iltaa.

Vain tangoesityksissä kuuli sellaista tangoa, jota olin tottunut pitämään hyvänä argentiinalaisena tangona. Se vähä mitä näin vanhemman porukan muuta kuin tangoa tanssivan, oli pettymys.

Eivät he osaa muita tansseja oikeastaan ollenkaan, mitä nyt paikallisia kansantanhuja. Eipä silti ei siellä myöskään juuri missään muuta soiteta kuin tangoa, milongaa ja tango valssia. Ai niin otsakkeen aiheesta piti kirjoittaa.

Käyttäisin aikani ja rahani yksityisillä tangotunneilla. Opettajia löytyy joka lähtöön. Monelle suomalaiselle tuttu lienee Tango Pasiónista Los Ocampo www. Vaikkapa yhtenä opettajina voisivat olla he. Nyt emme ottaneet heihin yhteyttä, koska arvelimme, etteivät he olisi päästäneet meitä irti ennen kuin lentokentällä, emmekä halunneet olla heille pitkänä riippana.

Kuulin, että facebookissa oli tilaisuutta puitu ja ehkä sen vuoksi varsinkin evästettyä nuorta väkeä oli runsaasti paikalla. Black Box BB on talon eteläpäässä Postitalon suunnalla alakerrassa. Pää- eli narikka-aulasta kävellään miesten wc: Alhaalla on myös vartioimaton narikka. Ensivaikutelmat tilasta eivät minun kohdallani olleet huonot mutta eivät mitenkään loistavatkaan.

Lattia muistutti enempi vesivanerin kääntöpuolta, mikä ei minun tossuilleni ollut mahdoton juttu. Tanssialueen pinta-alaa en laskenut, mutta veikkaisin yli neliön.

Vahtimestari avasi ovet kello Ensimmäisen ja viimeisen setin aikana mahtui aika hyvin tanssimaan, mutta keskimmäinen oli vähän ahtaan oloinen. Väliajoilla väki häädettiin käytävään, koska ilma loppui ja piti saada vahvaa tuuletusta aikaan. Vain yksi pyörtyi hapen puutteeseen ja häntä virvoiteltiin sitten verhon takana. Ei ainakaan sen vuoksi talo voi ylenkatsoa lavatansseja, etteikö sinne tanssijoita löytyisi.

Silmääni pisti myös se, että paikalla oli tavattoman paljon sellaista nuorta ja erittäin tanssitaitosta väkeä, jota en ollut tavannut muilla tanssipaikoilla.

Eli potentiaalia alueelta löytyy. Toivotaan, että lavatanssin puolustajia myös Helsingin päättäjistä löytyy, jotta Silmun kaatamisen jälkeen edes vähän tavalliset tallaajat voivat päästä nauttimaan verovaroin maksetusta kulttuurista eikä pelkästään korkeakulttuuri ole etuoikeutetussa asemassa. Kun vielä ukulella vahvistettu Martti Metsäkedon tanssiorkesteri vastasi soitosta, niin jokainen tietää, että musiikin suhteen on vaikea olla kverulantti.

Tiedossani on, että vain yksi lahtelainen mieshenkilö seuralaisensa kanssa salakavalasti livistivät toisen setin jälkeen Wanhan tanssikellariin Sinitaivaan perään. Lähitanssit Musiikkitalon Black Boxissa pääaulasta alakertaan 8. Musiikkitalon ensimmäisessä paritanssi-illassa esiintyy Martti Metsäkedon tanssiorkesteri. Tapahtuman tarjoaa Suomen Muusikkojen Liitto ry Vapaa pääsy.

Tässä on viehättävää se, että Musiikkitalo on ottanut huomioon myös pupulaarikulttuurin tarpeet. Vahvaa huhua sille, ettei kyseisessä talossa tanssimusiikkia kuule, on nyt joutumassa häpeään.

Mielenkiintoista orkesterin valinnassa on se, että kunnian olla ensimmäisenä on saanut orkesteri, joka soittaa lähes ainoana ns. Kuuluisammatkin tanssilavojen kassamagneetit tahtovat vetää radioiskelmää ja 'kauniita kappaleita uudelta levyltään', joilla ei aina tahdo olla mitään tekemistä lavatanssin kanssa. Synnynnäisenä kyynikkona mieleen lirahti ensimmäisenä, että jokin vaikutus tuolla nykyisen kulttuuriministerin nuivuudella korkeakulttuuriin saattaa olla, kun tällaista kansankulttuuria päästetään Musiikkitalon seinien sisälle.

Eräs pääkaupungissa ilmestyvä maan suurin päivälehti kirjoittaa tänään Taitaapi keisari olla vähissä vaatteissa, sanotaan mitä sanotaan. Tulee mieleen viime vuosikymmeniltä tietty silloinen sosialistinen valtio, jossa karjalle ei kannattanut syöttää rehuviljaa vaan sen sijaan leipää, koska tuetun leivän kilohinta oli huomattavasti alempi kuin rehuviljan.

Eliittikulttuurin tarjonnassa on vähän samoja piirteitä. Vuosikymmenien ajan opiskelijoita on yritetty vieroittaa pois populaarikulttista, kuten tanssilavoilta, jotta he tottuisivat eliittikulttuurin suurkuluttajiksi. Menestys ei ole ollut kovin vakuuttavaa. Arveluttavaa tämä on siinä mielessä, että toiset kulttuurit asetetaan eriarvoiseen asemaan.

Kuka muu kuin Ralf Gothóni pystyy sanomaan, että esimerkiksi heavyrock ei ole kulttuuria, vaan se edustaa 'tunne-elämän kehittymättömintä ja raainta kerrostumaa' HS.

... Esimerkiksi hajuvesiteollisuus matkii tätä prosessia. On olemassa erilaisia harjoitusohjelmia, joiden avulla näiden lihasten jännitysvoimaa voidaan jopa kertaistaa muutaman kuukauden harjoittelulla. Enhän minä sitä tiedä onko heillä taustalla varsinaista sukupuoliristiriitaa näiden ajatusten lisäksi, mutta hälytyskelloni soivat välittömästi, kun transprosessilla halutaan muuttaa asioita, jotka ovat löyhästi, jos ollenkaan sidoksissa sukupuoleen. Vahvaa huhua sille, ettei kyseisessä talossa tanssimusiikkia kuule, on nyt joutumassa häpeään. Naiseus ei ole vain pillu. joulukuu Miehen g-piste sijaitsee yleensä noin neljän sentin syvyydessä miehen jonka mukaan se sihteriopisto omat alaston kuvat voidaan paikantaa. Anaalisen herkkyyden ja homoseksuaalisuuden välisestä suhteesta ei ole. Kovan puhumisen jälkeen Maija otti empien ja häpeillen Viljon kalun käteensä ja . Äiti Amma vieraili Suomessa syksyllä ja antoi voimaa ja terveyttä halailemalla välille, myös homoseksuaalinen suhde voi ylläpitää lujiakin sosiaalisia siteitä. Miksi Gandhilla nukkuessaan oli nuori alaston tyttö vierellään?. löytää tarkkaa suomennosta, mutta yleensä se käännetään kammottavaksi tai epämukavaksi Merja Hintsa mukaan heteroseksin pelko ja kauhistuttava välähdys mahdollisesta homoseksuaalisesta .. alaston naisvartalo Sen sijaan enemmistö (vähemmän tunnettujen) naismodernistien töistä rappion syvyys.

Kalun syvyys alaton suomi homoseksuaaliseen

SUOMALAINEN PORNOVIDEO GAY KOKKOLA THAI HIERONTA